Co to znaczy MILLER HENRY słownik. Biografia spędził wBrooklynie; związany wmłodości zartystyczną.

Miller Henry co to jest

Czy przydatne?

Definicja Miller Henry

Co to jest MILLER HENRY: prozaik amer. Syn niemieckich imigrantów, dzieciństwo spędził wBrooklynie; związany wmłodości zartystyczną bohemą nowojorską, wokresie prohibicji prowadził nielegalny wyszynk wartystycznej dzielnicy miasta Greenwich Village. Już własną pierwszą quasi-autobiograficzną powieścią Obcięte skrzydła (1922) zaszokował opinię lit. iczytelniczą. Obecność na kartach utworu opisów brutalnego idrapieżnego erotyzmu przesądziła ozakazie publikowania dzieł pisarza wStanach Zjednoczonych. M. wyjechał więc do Paryża, gdzie spędził 10 lat (1930-40) iwydał własne najgłośniejsze dzieło, trylogię Zwrotnik Raka (1934), Czarna wiosna (1936) iZwrotnik Koziorożca (1939). Cenzura obyczajowa wUSA dopuściła do publikacji rzekomo obscenicznych utworów dopiero wlatach 60. Na wielki majątek pisarski M., poza trylogią paryską, złożyły się między innymi: powieści Kolos zMaroussi (1941), Zmora klimatyzowana (1945), Świat seksu (1940) i trylogia Różane ukrzyżowanie, wktórej skład wchodzą Sexus (1949), Plexus (1953) iNexus (1960). Wokresie powojennym M. powrócił do Stanów Zjednoczonych iosiadł wBig Sur wKalifornii. Przekonany, iż lit. służy uzewnętrznianiu iwypowiadaniu osobowości autora, wszystkim swoim powieściom nadał charakter autobiograficzny. Prócz ekshibicjonistycznego seksualizmu, który zbyt regularnie przesłania walory prozy M., jego twórczość zawiera liczne przemyślenia dotyczące życia we współcz. świecie, partie wyszukanej iwzniosłej retoryki, surrealistyczne wizje senne, mistyczne fragmenty inspirowane okultyzmem, astrologią ifilozofią Wschodu. Utwory pisarza znalazły uznanie woczach takich artystów, jak: T.S. Eliot, E. Pound, A.Huxley, G. Orwell iJ. Dos Passos

Co to jest Miller Henry znaczenie w Słownik bohaterów M .