Co to znaczy METAMORFOZY słownik. Biografia zwierząt, roślin iciał niebieskich. Owidiusz wzorował.

Metamorfozy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Metamorfozy

Co to jest METAMORFOZY: dzieło Owidiusza, poetycka wersja mitów o stworzeniu świata zwierząt, roślin iciał niebieskich. Owidiusz wzorował się na poetach gr. Kallimachu, Eratostenesie, Nikandrze zKolofonu, Partheniosie zNikai i na rzym. Katullusie, Cynnie, Macerze. Księgi I-V przedstawiają najstarsze mity - od chaosu, przez potop, cztery wieki ludzkości, pożar świata, do czasów tebańskich. Księgi VI-X obejmują mity dotyczące Herkulesa. Od księgi XI zaczynają się mity trojańskie, italskie irzym. Owidiuszopowiada albo wspomina 250 mitów zawierających motywy przemiany. Całość, napisana heksametrem, utrzymana wstylu epickim, wypełniona jest porównaniami homeryckimi, opisami przyrody, dzieł sztuki

Co to jest Metamorfozy znaczenie w Słownik bohaterów M .