Co to znaczy MERTON THOMAS słownik. Biografia przedstawicieli współcz. monastycyzmu, znaczącą część.

Merton Thomas co to jest

Czy przydatne?

Definicja Merton Thomas

Co to jest MERTON THOMAS: amer. myśliciel ipoeta rel. Zaliczany do najwybitniejszych przedstawicieli współcz. monastycyzmu, znaczącą część życia spędził wzakonie trapistów i wopactwie Gethsemani wKentucky. Przejmujące świadectwo swojego nawrócenia dał wautobiografii Siedmiopiętrowa góra (1966). Na bogaty majątek lit. M., obejmujący dzieła rel. raczej zzakresu mistyki iascezy, składają się między innymi: Posiew kontemplacji (1949), Nikt nie jest samotną wyspą (1955), Myśli wsamotności - Chleb żywy (1956), Szukanie Boga (wybór pol. 1983). Utworami Zen iptaki żądzy (1968) i The Asian Journal of Thomas Merton (1968) poeta wniósł swój wkład wnawiązanie dialogu pomiędzy katolicyzmem areligiami Dalekiego Wschodu. Wyrazem zaangażowania M.wproblemy społ. stała się podręcznik Domysły współwinnego widza (1966), zkolei obfitujący wmetaforykę, odsłaniający głębię życia wewnętrznego autora tom Wiersze zgromadzone (1977) ujawnił jego talent poetycki. Na pol. rynku prócz powieści ukazał się również Wybór wierszy (1986) M. i Listy Thomasa Mertona iCzesława Miłosza (1991)

Co to jest Merton Thomas znaczenie w Słownik bohaterów M .