Co to znaczy MARINETTI FILIPPO TOMMASO słownik. Biografia franc. Urodził się wEgipcie, szkołę.

Marinetti Filippo Tommaso co to jest

Czy przydatne?

Definicja Marinetti Filippo Tommaso

Co to jest MARINETTI FILIPPO TOMMASO: wł. pisarz, prozaik, dramaturg, piszący również wjęzyku franc. Urodził się wEgipcie, szkołę średnią ukończył we Francji, astudia wPadwie iGenui we Włoszech. Do historii literatury przeszedł jako artysta i teoretyk futuryzmu. W1909 r. we franc. dzienniku "Le Figaro" opublikował Le futurisme, pierwszy manifest tego kierunku, aw1912 następny Manifeste technique de la littrature futuriste. Futuryzm, który swoim zasięgiem objął sporo dziedzin sztuki, nie tylko literaturę, głosił zerwanie zwszelką tradycją, propagował kult postępu, techniki, cywilizacji wielkomiejskiej. Wsferze poetyki, zrywając zlogiką językowo-semantyczną, postulował hasło "słów na wolności". M., który był orędownikiem nacjonalizmu, po zwycięstwie faszyzmu we Włoszech zadeklarował się jako jego zwolennik. W1931 r. opublikował kolejny manifest, Manifesto dellaeropoesia, wstąpił także wszeregi powołanej poprzez Mussoliniego Akademii Włoskiej. Założenia teoretyczne futuryzmu wcielał M. wswej twórczości lit., między innymi wutworach Mafarka il futurista (1910), LeMonoplan du pape (1912), La Conquęte des toiles (1902), Destruction (1902), Więźniowie (1927). Wtomie Imanifesti del futurismo (t. 1-4, 1919) zostały zgromadzone wiersze, poematy, pisma teoretyczne, polemiczne, propagandowe M

Co to jest Marinetti Filippo Tommaso znaczenie w Słownik bohaterów M .