Co to znaczy MANN THOMAS słownik. Biografia przyznano M. Nagrodę Nobla w pierwszej kolejności za.

Mann Thomas co to jest

Czy przydatne?

Definicja Mann Thomas

Co to jest MANN THOMAS: poeta niem., brat Heinricha, tata Klausa. W1929 r. przyznano M. Nagrodę Nobla "w pierwszej kolejności za ogromną powieść Buddenbrookowie, która stała się klasyką współczesnej literatury iktórej popularność nieustannie rośnie". Pochodził ze starej rodziny kupieckiej zLubeki. Po zgonu ojca rodzina M. podupadła finansowo, zamieszkała wMonachium, wspominając swą dawną świetność. Wlatach 1894-95 M. był wolnym słuchaczem monachijskiej politechniki, uczęszczał również na wykłady zhistorii, historii literatury iekonomii. Redagował satyryczne pismo lit. "Simplicissimus". Wlatach 1895-98 przebywał wraz zbratem we Włoszech (Rzym, Palestrina). Od 1933 r. na emigracji wSzwajcarii, w dalszym ciągu od 1939 wUSA. W1952 wrócił do Szwajcarii. Debiutował nowelą Upadła (1894), aświatową sławę zdobył dzięki Buddenbrookom (1901). Następna powieść, Czarodziejska góra (1924), była próbą nakreślenia duchowego kryzysu Europy wprzededniu wybuchu Iwojny światowej. Na emigracji stworzył tetralogię bibl. Józef ijego bracia (1933-43), powieść poetycką Lotta wWeimarze (1939), wktórej, w nawiązaniu do słynnego romansu J.W.Goethego zCharlottą Buff (prototypem Lotty z Cierpień młodego Wertera), przedstawił spotkanie kochanków po 30 latach, gdy on jest znanym na całym świecie pisarzem, aona matką jedenaściorga dzieci. Najwybitniejsze dzieło okresu emigracyjnego to Lekarz Faustus (1947). Na eposie Gregorius H. von Aue oparł M. swą powieść Wybraniec (1951), która ma charakter średniowiecznej kroniki, jest lit. parodią legendy ofikcyjnym papieżu Grzegorzu. Ostatnim ogromnym dziełem pisarza jest ironiczna powieść łotrzykowska Wyznania hochsztaplera Feliksa Krulla (1954). M. jest również autorem opowiadań inowel otematyce psychol., wktórych podejmuje problem twórcy wspołeczeństwie burżuazyjnym (Mały pan Friedemann, 1898; Tristan, 1903; Tonio Krger, 1903; zgon wWenecji, 1913; Mario iczarodziej, 1929); esejów istudiów olit. (między innymi oGoethem, F.Schillerze, F. Nietzschem, L.N.Tołstoju, F.Dostojewskim, A.Czechowie), Listów, dzienników Osobie. Wybór pism autobiograficznych. Na emigracji uprawiał ożywioną publicystykę wymierzoną przeciwko hitleryzmowi, nazizmowi (słynne przemówienia radiowe Deutsche Hrer!, 1944). M., w nawiązaniu do XIX-wiecznej realistycznej powieści edukacyjnej, stworzył charakterystyczny typ silnie zintelektualizowanej powieści, wktórej naczelne miejsce zajmuje konflikt pomiędzy myślą iduchem ażyciem, będący rezultatem kryzysu, dekadentyzmu kultury mieszczańskiej

Co to jest Mann Thomas znaczenie w Słownik bohaterów M .