Co to znaczy MAJAKOWSKI WŁADIMIR WŁADIMIROWICZ słownik. Biografia Po zgonu ojca (1906) M. wraz.

Majakowski Władimir co to jest

Czy przydatne?

Definicja Majakowski Władimir Władimirowicz

Co to jest MAJAKOWSKI WŁADIMIR WŁADIMIROWICZ: ros. pisarz idramatopisarz. Syn leśniczego wBagdadi wGruzji. Po zgonu ojca (1906) M. wraz zmatką isiostrami zamieszkał wMoskwie. Wlatach 1911-13 studiował wSzkole Malarstwa, Rzeźby iArchitektury, poznał D.Burluka, który wprowadził go do środowiska futurystów (futuryzm). Był redaktorem czasopism"LEF" (1923-25) i"Nowy LEF" (1927-28). W1929r. założył grupę lit. Ref (skrót od: Riewolucyonnyj Front Iskusstwa). W1930 r. wstąpił do organizacji lit.-politycznej RAPP, która dążyła do unifikacji lit. wduchu założeń partii. Konflikt zdoktryną RAPP-u, krytyka dogmatycznych literatów, problemy osobiste izdrowotne doprowadziły M. do samobójstwa. Pierwsze utwory M.: tomiki literaturze Policzek gustom publiczności (1912), Ja (1913), udramatyzowany poemat liryczny Włodzimierz Majakowski (1913), utrzymane były wduchu futuryzmu. Wpoematach Obłok wspodniach (1915), Flet kręgosłupa (1915) M. dał słowo swemu zafascynowaniu cywilizacją miejską, lecz zdrugiej strony wyraził obawę przed władzą pieniądza, hipokryzją ifałszem cechującym ludzkość. Wpoemacie Wojna iświat (1917) przedstawił własne pacyfistyczne przekonania. M. był artystą, który bez zastrzeżeń zaakceptował zmiany po rewolucji 1917, propagował ideę sztuki służebnej wobec niej: słynne wiersze Oda do rewolucji (1918), Nasz marsz (1918), Lewą marsz (1919); plakat agitacyjny Okna satyry ROSTA, poemat Włodzimierz Iljicz Lenin (1924), sztuka Misterium-buffo (1918). Poemat Pełnym głosem (1930) był utworem programowym, wktórym M. podsumował doświadczenia iocenił swoją twórczość wkontekście roli poety wsocjalistycznym społeczeństwie. Sztuki Pluskwa (1928) iŁaźnia (1929), wyrastające zducha twórczości Arystofanesa, wyśmiewające biurokrację ikonformizm partyjny wżyciu porewolucyjnej Rosji, stały się inspiracją dla nowoczesnej awangardowej dramaturgii europ. (między innymiB.Brechta). Użytkowany poprzez M. wpoezji nowy typ obrazowania, rytmiki, intonacji, wprowadzenie języka potocznego wpłynęły na poezję światową. WPolsce twórczość M. znana była od 1919 r., jej specjalnymi propagatorami byli między innymi futuryści: B.Jasieński, A.Stern; skamandryci: J.Tuwim, A.Słonimski; poeci lewicowi: W.Broniewski, L.Szenwald

Co to jest Majakowski Władimir Władimirowicz znaczenie w Słownik bohaterów M .