Co to znaczy MAHABHARATA słownik. Biografia najobszerniejszym tekstem wlit. światowej; dzieło kilku.

Mahabharata co to jest

Czy przydatne?

Definicja Mahabharata

Co to jest MAHABHARATA: ind. epopeja licząca 120000 dwuwierszy, co czyni ją najobszerniejszym tekstem wlit. światowej; dzieło kilku generacji, powstające prawdop. od IV w. przed naszą erą do IV w. n.e. Treścią M. jest wojna między dwiema rywalizującymi ze sobą gałęziami tego samego rodu, Kurawami aPandawami, którzy odnoszą zwycięstwo. Najdzielniejszy zpięciu braci Pandawów, Judhiszthira, zdobywa tron iwnagrodę rękę pięknej Draupadi. Matka młodzieńca, nie znając charakteru nagrody, wyraża życzenie, aby została ona sprawiedliwie podzielona pomiędzy braci. Draupadia poślubia więc pięciu Pandawów. Pod koniec życia znużony władzą Judhiszthira wyrusza zżoną, braćmi ipsem na górę Meru, aby otrzymać się do nieba Indry; w trakcie wędrówki giną wszyscy oprócz Judhiszthiry, który wraz zpsem dociera na szczyt wzgórza; gdyż zwierzęciu odmówiono wstępu do nieba, Judhiszthira także rezygnuje zwejścia. Pies okazuje się Drahmą, bogiem sprawiedliwości, za którego sprawą wszyscy Pandawowie dostępują raju. Prócz gł. opowieści M. zawiera liczne utwory: mity, legendy, bajki, pouczenia, ozróżnicowanej treści. Do najsłynniejszych należą: Bhagawadgita, księga Hariwansia i epizody Sawitri, Nal iDamajanti

Co to jest Mahabharata znaczenie w Słownik bohaterów M .