Co to znaczy MACNEICE LOUIS słownik. Biografia biskupa kościoła irl. W trakcie studiów wOksfordzie.

MacNeice Lou co to jest

Czy przydatne?

Definicja MacNeice Louis

Co to jest MACNEICE LOUIS: pisarz z angielskiego: pochodzenia irlandzkiego. Syn biskupa kościoła irl. W trakcie studiów wOksfordzie (1926-30) związany był zkręgiem pisarzy skupionych wokół W.H.Audena. Tom literaturze iprozy Letters from Iceland (1937), napisany wraz zAudenem, powstał po podróży obu pisarzy do Islandii. Związany zlewicującymi intelektualistami z angielskiego:, w1937 r. udał się do Hiszpanii. Na uniwersytetach wBirmingham iLondynie prowadził wykłady zfilologii klasycznej. W1941 r. podjął pracę wrozgłośni BBC. Wtwórczości poetyckiej M.N. podejmował problematykę społ.-moralną, silnie osadzoną we współcz. rzeczywistości, podkreślał swój związek zrodzimą Irlandią. Autor tomików wierszy: Blind Fireworks (1929), Poems (1935), Autumn Journal (1938), Springboard (1944), Holes in the Sky (1948), Autumn Sequel (1954), Solstices (1961), The Burning Perch (1963), Collected Poems (1966), studium The Poetry of W.B.
Yeats (1941), sztuk teatr., słuchowisk, esejów, prozy autobiograficznej

Co to jest MacNeice Louis znaczenie w Słownik bohaterów M .