Co to znaczy KUNDERA MILAN słownik. Biografia Akademii Muzycznej. Młody K. także chciał sprawdzić.

Kundera Milan co to jest

Czy przydatne?

Definicja Kundera Milan

Co to jest KUNDERA MILAN: czeski prozaik, eseista. Tata K. był pianistą, prof. Akademii Muzycznej. Młody K. także chciał sprawdzić się wdziedzinie muzyki, pobierał lekcje kompozycji. Po usunięciu go zwydziału filologicznego Uniwersytetu Karola wPradze pracował jako muzyk wlokalach gastronomicznych. W1958 r. ukończył Wyższą Szkołę Artystyczną wPradze, gdzie do 1970 był wykładowcą. Zaangażowany wżycie społ. ipolit. swojego państwie, mocno przeżył klęskę Praskiej Wiosny, po której pozbawiony został możliwości publikacji, atakże pracy. W1975 r. wyemigrował do Francji. W1982 przyjął franc. obywatelstwo. Debiutował jako pisarz, pisał dramaty (Klucze, 1962), lecz prawdziwe uznanie przyniosły mu powieści (Żart, 1967; Życie jest gdzie indziej, 1972; Walc pożegnalny, 1975; Księga śmiechu izapomnienia, 1978; Nieznośna lekkość bytu, 1981; Nieśmiertelność, 1993) iopowiadania (tom Śmieszne miłości, 1963). Silnie zintelektualizowana proza K. wyrasta ztradycji lit. renesansowej ioświeceniowej, aciągle obecnym wniej wątkiem są koleje życia jednostki zależne od jej osobistych wyborów albo od przypadkowych wydarzeń. Powieści K. cechują eksperymenty formalne, przemyślane konstrukcje, usytuowanie narratora, które pozwala na szeroki ogląd rzeczywistości. Wtomie Sztuka powieści (1960) K.dał słowo swoim zainteresowaniom nowoczesną prozą. Ponadto autor esejów Zachód porwany, a więc Tragedia Europy Środkowej (1984), wktórym zawarł definicję kult. wspólnoty Europy Środkowej, Zdradzone testamenty (1993)

Co to jest Kundera Milan znaczenie w Słownik bohaterów K .