Co to znaczy JENSEN JOHANNES VILHELM słownik. Biografia Zwykształcenia doktor, zzamiłowania.

Jensen Johannes Vilhelm co to jest

Czy przydatne?

Definicja Jensen Johannes Vilhelm

Co to jest JENSEN JOHANNES VILHELM: duński prozaik ipoeta, laureat Nagrody Nobla (1944). Zwykształcenia doktor, zzamiłowania podróżnik, kilkakrotnie przemierzył świat dookoła. Wmłodości pisał seryjne opowieści kryminalne, które wydawał pod pseudonimem Ivar Lykke. Po latach ten epizod swojej twórczości miał nazwać "niewiele znaczną produkcją masową". Pierwszym utworem, który przyniósł J. uznanie krytyki iczytelników, był zestaw opowiadań ożyciu jutlandzkich chłopów, Ludzie zHimmerlandu (1898). Wkręgu tak zwany realizmu jutlandzkiego pozostawały także następne tomy, Nowe historie zHimmerlandu (1904) iHistorie zHimmerlandu. Tom trzeci (1910). Rok 1901 przyniósł zainteresowanie pisarza tematyką hist. Powstała wówczas powieść Upadek króla, opisująca dzieje XVI-wiecznego władcy duńskiego Christiana II. Idea wyższości ras zdominowała dwie główne pozycje wdorobku pisarza, zestaw poetycki Wiersze (1906) i 6-tomowy cykl powieściowy Długa podróż (1922-24), opowiadający dzieje rasy nordyckiej od momentu wynalezienia ognia do odkrycia Ameryki poprzez Kolumba. Dzieło stało się fundamentem do przyznania J. Nagrody Nobla. Zdorobku pisarza na uwagę zasługują ponadto tomy esejów: Ewolucja imoralność (1915), Ewolucja zwierząt (1925) i Kierunki wczasie (1930)

Co to jest Jensen Johannes Vilhelm znaczenie w Słownik bohaterów J .