Co to znaczy JEFFERS ROBINSON słownik. Biografia szkół wNiemczech i Szwajcarii, gdzie zyskał.

Jeffers Robinson co to jest

Czy przydatne?

Definicja Jeffers Robinson

Co to jest JEFFERS ROBINSON: pisarz amer. Wszechstronnie wykształcony, uczęszczał do szkół wNiemczech i Szwajcarii, gdzie zyskał znajomość greki, łaciny, hebrajskiego, niemieckiego ifrancuskiego. Wiedzy dopełnił na uniwersytetach amer., studiując między innymi biologię, medycynę, leśnictwo. Na uformowanie światopoglądu J. wpływ miała lektura Biblii, tragików gr., dzieła Nietzschego iSpenglera. Największy samotnik wpoezji amer. XX w., całe życie spędził wkalifornijskim ustroniu, usytuowanym nad brzegiem oceanu, które nazywał Jastrzębią Wieżą. Pełen niechęci do rodzaju ludzkiego - "godzien wzgardy jest tylko człowiek" - odnajdywał prawdę iład wnaturze. Tłem dla obrazów przemocy: żądz, mordów, gwałtów ikazirodztwa, jest wpoezji J. ocean, granitowe skały isekwoje, symbolizujące porządek iwiecznotrwałość wszechświata. Pod względem formalnym pisarz upodobał sobie wiersz wolny, złączający styl biblijny zpotoczną angielszczyzną współczesną. Na majątek J. złożyły się: zbiory Tamara iinne wiersze (1924), Deszcz (1925), Kobiety zPoint Sur (1927), Przesilenie (1935), Gniewaj się na słońce (1941), Hungerfield iinne wiersze (1954), Start ikoniec (1964) i dramaty poetyckie Wznieść się powyżej tragedię (1924) iNarodziny epoki (1935)

Co to jest Jeffers Robinson znaczenie w Słownik bohaterów J .