Co to znaczy HUGO VICTOR słownik. Biografia napoleońskiego generała, wychowywany poprzez matkę.

Hugo Victor co to jest

Czy przydatne?

Definicja Hugo Victor

Co to jest HUGO VICTOR: franc. pisarz, dramaturg ipowieściopisarz. Syn napoleońskiego generała, wychowywany poprzez matkę, dzieciństwo spędził we Włoszech, Hiszpanii, później wParyżu. Zadebiutował tomikiem literaturze Ody ipoezje różne (1822), sławę zyskał przedmową do dramatu Cromwell (1927), która stała się manifestem romantyków. Za gat. najpełniej wyrażający ducha epoki H. uznał dramat, który, poza jednością akcji, przeciwstawiałby się regułom klasycznym, dbając okoloryt lokalny, dopuszczając mieszanie gat. i łączenie zjawisk skrajnie przeciwstawnych. Dramatem Hernani (1830), którego premiera wywołała spore poruszenie, H. przyczynił się do ostatecznego zwycięstwa romantyków nad klasykami. Zutworów dramatycznych wdorobku pisarza znajdują się ponadto: Marion Dlorme (1831), Ruy Blas (1832) iKról się bawi (1832), wktórych na czoło wysuwa się problem nierówności społ. Do najświetniejszych osiągnięć poetyckich H. należą zbiory: Liście jesienne (1831), Pieśni ozmierzchu (1835), Światła icienie (1840), Zamyślenie (1856), zestaw poematów polit. Chłosta (1853), zestaw poematów owojnie franc.-pruskiej iKomunie Paryskiej Straszliwy rok (1872) i Legenda wieków (1859-83) - poetycka historia ludzkości, deklaracja wiary wdokonujący się rozwój. Jako powieściopisarz, H. wsławił się utworami: Katedra Marii Panny wParyżu (1831), Pracownicy morza (1866), Człowiek śmiechu (1869), Rok 93 (1873) i Nędznicy (1862). We wszystkich swoich dziełach H., zprzekonań demokrata izwolennik liberalizmu demokratycznego, poruszał istotne problemy społ. ifiloz. swoich czasów

Co to jest Hugo Victor znaczenie w Słownik bohaterów H .