Co to znaczy HORACY, QUINTUS HORATIUS FLACCUS słownik. Biografia jako syn wyzwoleńca; cieszył się.

Horacy Quintus Horatius co to jest

Czy przydatne?

Definicja Horacy, Quintus Horatius Flaccus

Co to jest HORACY, QUINTUS HORATIUS FLACCUS: jeden zwybitniejszych liryków rzym. Urodził się wWenuzji jako syn wyzwoleńca; cieszył się poparciem protektora pisarzy Mecenasa. Na zachowaną wcałości twórczość H. składają się: dwie księgi Satyr, wzorowanych na utworach Lucyliusza iMenipposa zGadary, obnażających wady isłabostki ludzkie; Epody, satyryczne wiersze skierowane przeciwko lichym poetom, krytykom ilichwiarzom. Wieczną sławę zapewniły H.Pieśni (Carmina), zw. także odami, liryczne wiersze otreści osobistej ipolit., wzorowane na twórczości Alkajosa, Safony iAnakreonta. W17 r. powstała Pieśń stulecia, opracowana zmyślą onadchodzącym nowym wieku, i dwie księgi Listów, wierszowanych gawęd polemicznych idydaktycznych na tematy filoz.-lit.; najsłynniejszy znich jest List do Pizonów (Ars poetica), będący esejem opoezji, dramacie, omawiający teorię poetyki; do pocz. XIX w. wzór dla europ. liryki. H. wywarł wpływ na twórczość między innymi Petrarki, J.
Kochanowskiego, M.K.Sarbiewskiego

Co to jest Horacy, Quintus Horatius Flaccus znaczenie w Słownik bohaterów H .