Co to znaczy HOMER słownik. Biografia Odysei. Mało wiadomo ożyciu H., pochodził zAzji Mniejszej, a7.

Homer co to jest

Czy przydatne?

Definicja Homer

Co to jest HOMER: autor najstarszych arcydzieł literatury europ. Iliady i Odysei. Mało wiadomo ożyciu H., pochodził zAzji Mniejszej, a7 miast - Itaka, Smyrna, Pylos, Argos, Kolofon, Chios iAteny - toczyło spór ojego rodowód. Imię H. oznacza dosłownie "ślepiec" albo "zakładnik". Starożytni wierzyli wistnienie H.; wczasach nowożytnych powstała tak zwany sprawa homerycka, a więc spór uczonych oautorstwo Iliady iOdysei. WXVII w. we Francji uważano, iż Iliada iOdyseja mają własne źródło wpieśniach wędrownych aojdów. Inna hipoteza zakładała, że epopeje powstały jako twórczość ustna wX w. przed naszą erą, aspisano je dopiero wVI w. przed naszą erą wAtenach. WXIX w. trwał spór pomiędzy uczonymi, którzy uważali, że Iliada iOdyseja są zbiorami poematów różnych autorów, abadaczami twierdzącymi, iż oba utwory są autorstwa tej samej osoby. Współcześnie przyjmuje się, że zarówno Iliadę, jak iOdyseję stworzył ten sam człowiek, na początku powstała Iliada, aznacznie potem Odyseja. Poematy H. stały się wzorcami epiki lit., zarówno gr., jak ipóźniejszej europejskiej. Autorzy ogromnych epopei hist. albo bohaterskich pośrednio albo bezpośrednio nawiązują do H

Co to jest Homer znaczenie w Słownik bohaterów H .