Co to znaczy HERODOT słownik. Biografia hist., uznany za ojca historii . Dziewięć ksiąg Dziejów.

Herodot co to jest

Czy przydatne?

Definicja Herodot

Co to jest HERODOT: historyk gr. zHelikarnasu wAzji Mniejszej, pionier badań hist., uznany za "ojca historii". Dziewięć ksiąg Dziejów poświęcił H. wojnom perskim, dał wnich słowo przekonaniu oistnieniu ładu moralnego wświecie, wktórym zarówno narody, jak ijednostki zostają ukarane poprzez bóstwo za akty pychy isamowoli (zaczątki krytyki hist.). Przygotowując się do opisania wojny pomiędzy Grekami aPersami, odbywał dalekie podróże (Persja, wybrzeża Morza Czarnego, Egipt, Babilon, Syria), dlatego jego dzieło zawiera obszerny materiał etnograficzny igeograficzny. Starożytni nadzwyczajnie cenili Dzieje H., wEuropie Zach. stały się popularne pod koniec XV w., wPolsce od XVIw. (pierwsze pol. tłum. dokonane poprzez A.Bronikowskiego ukazało się wlatach 1861-62)

Co to jest Herodot znaczenie w Słownik bohaterów H .