Co to znaczy HEINE HEINRICH słownik. Biografia niezamożnego kupca żyd. W1819r. zaczął wBonn.

Heine Heinrich co to jest

Czy przydatne?

Definicja Heine Heinrich

Co to jest HEINE HEINRICH: niem. pisarz, prozaik, eseista. Pochodził zrodziny niezamożnego kupca żyd. W1819r. zaczął wBonn, wspomagany finansowo poprzez bogatego stryja Salomona, studia prawnicze, które kontynuował w dalszym ciągu wGetyndze iBerlinie. W1825 r. przeszedł na protestantyzm. Był pod wyraźnym wpływem filozofii Hegla iniem. szkoły romantycznej, aczkolwiek różnił się od niej poglądami polit. Wtwórczości znakomicie operował nastrojem, dowcipem, ironią, satyrą. Księga pieśni (1827), wktórej znalazły się między innymi słynna ballada oLorelei, tom Liryczne intermezzo, cykle Powrót, Zpodróży po Harzu, marynistyczne Morze Północne, to jeden znajpopularniejszych zbiorów literaturze niem., połączył wnim pisarz wysoki kunszt artystyczny iludową prostotę. Wrażenia zkilkutygodniowego pobytu wPolsce zawarł H. weseju OPolsce (1822). Liczne podróże po Niemczech, W.Brytanii, Włoszech znalazły odbicie wObrazkach zpodróży (t. 1-4, 1826-31), które zawierały poglądy polit. ispoł. autora. W1831 r. H. przeprowadził się do Paryża, gdzie pozostał do końca życia. Wcelu porozumienia niem.-franc. rozwinął ożywioną działalność publicystyczną (zestaw Relacje francuskie, 1833), pisał artykuły oliteraturze niem. (Die Romantische Schule, 1836), krytykował oderwaną od życia poezję romantyczną, która winna się bardziej angażować waktualne zagadnienia społ. ipolit. Wdziele Salon (1834-40) zebrał własne artykuły, polemiki, nowele zlat 30. Wsatyr. poemacie Atta Troll (1847) polemizował zprzedstawicielami Młodych Niemiec. Ironiczno-sarkastyczny obraz niem. arystokracji, mieszczaństwa ikleru zawarł wpoemacie Niemcy. Baśń zimowa (1844). Od 1848 postępująca atrofia mięśni na stałe przykuła go do łoża. W1851 wydał trzeci zestaw wierszy iballad Romancero (3 cz.: Historie, Lamentacje, Melodie hebrajskie)

Co to jest Heine Heinrich znaczenie w Słownik bohaterów H .