Co to znaczy HAVEL VACLAV słownik. Biografia Czechosłowacji burżuazyjne geneza H. było źle widziane.

Havel Vaclav co to jest

Czy przydatne?

Definicja Havel Vaclav

Co to jest HAVEL VACLAV: czes. dramaturg, eseista, polityk. Wsocjalistycznej Czechosłowacji burżuazyjne geneza H. było źle widziane. Wlatach 1959-63 pracował jako robotnik teatralny, pisząc równocześnie recenzje ikomedie. Wystawiona w1963 r. sztuka Festyn odniosła sukces. Poprzez jakiś czas H. był kierownikiem lit. teatru "Na zabradii". Zdeklarowany antykomunista, brał udział wwydarzeniach Praskiej Wiosny 1968. Współtworzył Kartę 77. Za działalność wruchu opozycyjnym przebywał wwięzieniu. Był jednym zprzywódców Forum Obywatelskiego. W1989 r. wybrano go na stanowisko prezydenta Czechosłowacji. Od 1993, po rozpadzie Czechosłowacji, jest prezydentem Czech. Wswojej dramaturgii ieseistyce H. przedstawiał moment realnego socjalizmu wCzechosłowacji, ukazywał człowieka, który wobec wydarzeń współcz. historii stanął przed trudnymi wyborami moralnymi. Po wydarzeniach roku 1968 r. wPradze wydano zakaz publikowania czy wystawiania na scenach teatralnych sztuk H. Jego dramaturgia reprezentuje teatr absurdu, groteski. Autor: sztuk (Zahradní slavnost, 1963; Powiadomienie, 1965; Puzuk, a więc Uporczywa niemożność koncentracji, 1968; Largo desolato, 1984; Kuszenie, 1986; Rewaloryzacja, 1987), jednoaktówek (Audiencja, 1975; Wernisaż, 1975; Protest, 1976), esejów (na przykład Siła bezsilnych, 1978), Listów do Olgi (1985). WPolsce przed 1989 r. dramaty H. wydawano poza cenzurą wtzw. drugim obiegu

Co to jest Havel Vaclav znaczenie w Słownik bohaterów H .