Co to znaczy HAUPTMANN GERHART słownik. Biografia naturalizmu; brat Carla Ferdinanda Maxa (1858.

Hauptmann Gerhart co to jest

Czy przydatne?

Definicja Hauptmann Gerhart

Co to jest HAUPTMANN GERHART: niem. dramaturg, prozaik, eseista, gł. przedstawiciel niem. naturalizmu; brat Carla Ferdinanda Maxa (1858-1921), pisarza niem., tworzącego również wdialekcie śląskim. W1912 r. przyznano H. Nagrodę Nobla "w pierwszej kolejności wuznaniu jego płodnej, różnorodnej iwybitnej działalności wdziedzinie sztuki dramatycznej". Urodził się wSzczawnie jako syn właściciela gospody. Ukończył Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. WJenie studiował historię ihistorię sztuki, filozofię uEuckena iHaeckla. Bogaty ożenek zMarie Thienemann pozwolił mu na całkowite oddanie się pracy twórczej. WBerlinie nawiązał kontakt zgrupą "Durch" - kołem młodych naturalistów. Od 1901 r. zamieszkał na stałe wJagniątkowie, gdzie zmarł. Po objęciu poprzez Hitlera władzy wNiemczech opowiedział się za narodowym socjalizmem, jednak wkrótce wycofał poparcie. Wtwórczości H. widać wpływy realizmu, neoromantyzmu, symbolizmu, ekspresjonizmu. Jego pierwsze dramaty (Przed wschodem słońca, 1889; Samotni, 1890) zapoczątkowały naturalizm na niem. scenie, ajego całkowite zwycięstwo potwierdziły następne sztuki: Bobrowe futro (1893), Róża Bernd (1903), Szczury (1911). Specjalną pozycję wdorobku H. zajmują dwa utwory, które stały się wzorem nowoczesnego dramatu społ.: Tkacze (1892), sztuka osnuta na motywie stworzenia śląskich tkaczy w1844 r., iFlorian Geyer (1896) owojnie chłopskiej w1525. Spod pióra H. wyszły także dramaty neoromantyczne, wktórych łączył realia hist.-obyczajowe zmotywami symboliki baśniowej: Hanusia (1894), Dzwon zatopiony (1896), APippa tańczy (1906). Późniejsze sztuki: Przed zachodem słońca (1932), Atrydzi (1941-48). Ponadto autor powieści Atlantyda (1912), Wyspa Ogromnej Matki (1924), Szaleniec boży Emanuel Quint (1910); nowel Kacerz zSoany (1918), Dróżnik Thiel (1888); wspomnień Księga namiętności (1930)

Co to jest Hauptmann Gerhart znaczenie w Słownik bohaterów H .