Co to znaczy HAFIZ słownik. Biografia przypadł na moment rządów Muzaffarydów wSzirazie ipodbojów.

Hafiz co to jest

Czy przydatne?

Definicja Hafiz

Co to jest HAFIZ: najwybitniejszy pisarz perski. Czas, wktórym żył H., przypadł na moment rządów Muzaffarydów wSzirazie ipodbojów Timura. Użytkowaną poprzez H. poet. metodą liryczną była gazela, ajego dokonania uznaje się za najwybitniejsze osiągnięcia tego gat. Dziedzina utworów H., nacechowanych aforystycznością, obrazowością, koncentrowała się wokół opisów piękna przyrody Szirazu, motywów bachicznych, erotyki (sławny wątek miłości motyla iświecy, słowika iróży). H. pozostawił po sobie Dywan (zestaw) złożony w pierwszej kolejności zgazeli, 2 kasyd (ód), kilku drobnych czterowersów imasnawi - 2 poematów epickich (jeden znich pt. Saqiname). Miłośnikiem twórczości H. był J.W.Goethe, który spopularyzował ją na Zachodzie. WPolsce przekłady utworów H. ukazywały się od XIX w. (na przykład w"Dzienniku Wileńskim" w1820 r., "Noworoczniku Litewskim" w1830 r.). Liryki H. są różnie odczytywane na Zachodzie iWschodzie.
Zachód interpretuje je wsposób realistyczny, Wschód szuka wnich mistycyzmu

Co to jest Hafiz znaczenie w Słownik bohaterów H .