Co to znaczy GRAVES VAN RANKE ROBERT słownik. Biografia uczestnik Iwojny światowej, w Oksfordzie.

Graves van Ranke Robert co to jest

Czy przydatne?

Definicja Graves van Ranke Robert

Co to jest GRAVES VAN RANKE ROBERT: z angielskiego: pisarz ipowieściopisarz. Syn irl. poety, uczestnik Iwojny światowej, w Oksfordzie pogłębiał wiedzę historyczną iteoretyczną; w1926 r. został wykładowcą anglistyki na uniwersytecie wKairze, wrok potem przeniósł się na Majorkę, gdzie spędził resztę życia. Bogaty majątek lit. G. obejmuje zbiory wierszy iesejów, powieści, biografie, utwory dla dzieci iprzekłady. Szerokiej publiczności znany jest raczej jako autor psychologizujących powieści hist. Ja, Klaudiusz (1934) iKlaudiusz iMessalina (1934), przynoszących obraz starożytnego Rzymu pod panowaniem Klaudiusza. Na twórczość prozatorską G. składają się nadto: znakomite powieści Belizariusz (1938), Władca Jezus (1946), Córka Homera (1955), Herkules zmojej załogi (1944) iin., eseje, między innymi przeznaczony genezie iznaczeniu mitów Biała bogini. Gramatyka historyczna mitu poetyckiego (1948), Mity greckie (1955), Opoezji angielskiej (1922), Znaczenie snów (1924). Cykl autobiograficzny pisarza, Pożegnanie ztym wszystkim (1929) iAle to nadal trwa (1930), uchodzi za najznamienitsze tego typu dzieło wlit. z angielskiego: Jako pisarz G. zadebiutował zbiorami wierszy ookrucieństwach wojny, Nad kotłem (1916) i Elfy istrzelcy (1917). Wpóźniejszym okresie antyromantyczne wiersze wojenne ustąpiły miejsca pogłębionej intelektualnie liryce miłosnej. Do najwyższych osiągnięć poetyckich G. zalicza się tomy: Sielskie uczucia (1920), Tafla lustrzana (1921), Nigdy więcej duchów (1940) iWiersze zgromadzone (1955). Na jęz. pol. utwory pisarza tłumaczyli między innymi: Z. Kubiak, S. Essmanowski, S. Helsztyński, A.Kaska, W. Niepokólczycki, B. Taborski iin

Co to jest Graves van Ranke Robert znaczenie w Słownik bohaterów G .