Co to znaczy GORKI MAKSYM, WŁAŚC. ALEKSIEJ MAKSYMOWICZ PIESZKOW słownik. Biografia poprzez rodziców.

Gorki Maksym właśc. Aleksiej co to jest

Czy przydatne?

Definicja Gorki Maksym, właśc. Aleksiej Maksymowicz Pieszkow

Co to jest GORKI MAKSYM, WŁAŚC. ALEKSIEJ MAKSYMOWICZ PIESZKOW: ros. prozaik, dramaturg, dziennikarz. Inicjalnie osierocony poprzez rodziców, poprzez 10 lat wędrował po Rosji wposzukiwaniu pracy iwiedzy. Tułacze dzieciństwo imłodość zaciążyły na jego psychice itwórczości (stąd pseud., ros. gorkij = gorzki). Zaangażowany wdziałalność rewolucyjno-propagandową był pod nadzorem policji (1898-17), trzykrotnie więziony (1898-1901). W1905 r. wstąpił do SDPRR. Wlatach 1907-13 przebywał na Capri jako emigrant polityczny, po amnestii (1913) powrócił do Rosji. W1921 r., rozczarowany rewolucją, ponownie opuścił Rosję, w1931 r. wrócił jednak do państwie na stałe. W1929 mocą bezprecedensowej uchwały KCWKP uznany za "wielkiego pisarza rewolucyjnego", przyjął rolę przywódcy lit. radzieckiej iteoretyka realizmu socjalistycznego. Autor utworów prozatorskich: Makar Czudra (1892), Szkice iopowiadania (1898-99), Czytelnik (1895-98), Czełkasz (1895), Konowałow (1897), Malwa (1897), Stadło Orłowów (1897), Byli ludzie (1897), Foma Gordiejew (1899), Matka (1906), Miasteczko Okurów (1909), Życie Matwieja Kożemiakina (1911), Artamonow isynowie (1925), sztuk teatralnych: Mieszczanie (1902), Letnicy (1904), Dzień słońca (1904), Barbarzyńcy (1905), Wassa Żeleznowa (1910), Jegor Bułyczow iinni (1932); autobiograficznej trylogii Dzieciństwo (1913), Pośród ludzi (1916), Moje uniwersytety (1923). W.Pudowkin nakręcił w1927 r. video opierając się na powieści Matka, aB.Brecht dokonał jej adaptacji scenicznej (1930)

Co to jest Gorki Maksym, właśc. Aleksiej Maksymowicz Pieszkow znaczenie w Słownik bohaterów G .