Co to znaczy GOETHE JOHANN WOLFGANG VON słownik. Biografia moment burzy inaporu , antyfeudalny.

Goethe Johann Wolfgang von co to jest

Czy przydatne?

Definicja Goethe Johann Wolfgang von

Co to jest GOETHE JOHANN WOLFGANG VON: najwybitniejszy niem. pisarz, poeta Sturm und Drang Periode ("moment burzy inaporu", antyfeudalny iantyklasycystyczny ruch społ. poł. lat 70. i80., który odegrał wNiemczech rolę przełomu romantycznego) iklasyki weimarskiej (Schiller); myśliciel, uczony. Pochodził zzamożnej rodziny mieszczańskiej. Wlatach 1765-68 studiował prawo na uniwersytecie wLipsku, słuchał wykładów zliteratury, pobierał lekcje rysunku. W1770 r. zaprzyjaźnił się zHerderem, który zwrócił jego uwagę na poezję ludową, Homera iSzekspira. Inicjalna twórczość poety typowa jest dla okresu Sturm und Drang, G. pisze liczne wiersze wypełnione subiektywnymi uczuciami (na przykład Znasz-li ten państwo, Prometeusz iin.), pełen buntu dramat ochłopskiej wojnie 1525 Gtz von Berlichingen (1773), powieść epistolarną Cierpienia młodego Wertera (1774), która błyskawicznie zdobyła światowy rozgłos pośród ówczesnego młodego pokolenia. W1772 r. wydawał we Frankfurcie razem zHerderem iJ.H.Merckiem programowe czasopismo Sturm und Drang - "Frankfurter Gelehrten Anzeigen". W1775r. zaproszony poprzez sasko-weimarskiego księcia Karola Augusta, zamieszkał wWeimarze, gdzie pełnił odpowiedzialne funkcje wrządzie księstwa Sachsen-Weimar-Eisenach. Po nobilitacji (1782) był prezesem Izby Finansów. Wlatach 1791-1817 był kierownikiem tamtejszego teatru, uczynił zmiasta centrum lit. ikult. W trakcie pobytu wWeimarze G.stworzył liczne wiersze iballady (między innymi Władca olch, Rybak), dramaty (Ifigenia wTaurydzie, 1787; Egmont, 1787; Torquato Tasso, 1789), prace nauk. (Oarchitekturze niemieckiej, 1773; Literacki sankiulotyzm, 1795; Próba wytłumaczenia metamorfozy roślin, 1790; Edukacja obarwach, 1810). Wlatach 1771-90 odbył sporo podróży wgóry Harzu, do Szwajcarii iWłoch, które wzmogły jego zainteresowania sztuką antyczną. Wlatach 90. twórczość poetycka G. odznaczała się różnorodnością form iśrodków wyrazu, najpełniej wyrażała istotę klasycznej literaturze niem. Razem zSchillerem, zktórym od 1794 r. łączyła go przyjaźń, wydawał czasopismo "Die Horen" (1798-1800). Zokresu tego pochodzą: satyryczny epos Lis przechera (1794), ballady (między innymi Poszukiwacz skarbów), idylliczny epos Herman iDorota (1798), Lata edukacji Wilhelma Meistra (1796) iLata wędrówki Wilhelma Meistra (1821), które stały się wzorem klasycznej powieści edukacyjnej (tak zwany Bildungsroman). Faust to szczytowe osiągnięcie lit. niem., podsumowanie jej wielowiekowego rozwoju, poetycka suma epoki. Do najwybitniejszych osiągnięć ostatniego okresu twórczości G. należy zestaw liryków Dywan Zachodu iWschodu (1819), awepice autobiografia Zmojego życia. Zmyślenie iprawda (1809-31)

Co to jest Goethe Johann Wolfgang von znaczenie w Słownik bohaterów G .