Co to znaczy GARCÍA LORCA FEDERICO słownik. Biografia znajwybitniejszych artystów literatury hiszp.

García Lorca Federico co to jest

Czy przydatne?

Definicja García Lorca Federico

Co to jest GARCÍA LORCA FEDERICO: hiszp. pisarz idramaturg, uznawany za jednego znajwybitniejszych artystów literatury hiszp. XX w. Dzieciństwo spędził na wsi, tata był zamożnym gospodarzem, matka nauczycielką. Wlatach 1919-1928 przebywał wGrenadzie iMadrycie, związawszy się zośrodkiem studenckim Residencia de Estudiantes; uznaje się go za przedstawiciela tak zwany pokolenia 1927, które pragnęło odnowić poezję przez połączenie nowoczesnych nurtów lit. itradycyjnej liryki hiszp. Podróż do USA ina Kubę (1929-30) stała się źródłem nowych inspiracji dla poety, które swój słowo znalazły wsurrealistycznym tomiku Pisarz en Nueva York (1940). Celem działalności założonego poprzez G.L. w1931 r. objazdowego teatru La Barraca było zapoznanie kastylijskich chłopów znajważniejszymi dokonaniami hiszp. dramaturgii. Tuż po wybuchu wojny domowej pisarz został rozstrzelany poprzez bojówkę Falangi. Niepokój olosy państwie, refleksja nad człowiekiem, zainteresowania folklorem Andaluzji, lud. tradycją, muzyką imalarstwem znalazły swój słowo wtwórczości G.L. Autor: zbiorków literaturze Canciones 1921-1924 (1927), Romance cygańskie (1928), Poema del cante jondo, 1921-1922 (1931); utworów dramatycznych Mariana Pineda (1927), Krwawe gody (1933), Yerma (1934), Dom Bernardy Alba (1936), Czarująca szewcowa (1930), Panna Rosita, a więc Język kwiatów (1935); również niewielkich utworów groteskowych osurrealistycznym zabarwieniu

Co to jest García Lorca Federico znaczenie w Słownik bohaterów G .