Co to znaczy FROMM ERICH słownik. Biografia współpracę zInstitut fr Sozialforschung. Od 1933.

Fromm Erich co to jest

Czy przydatne?

Definicja Fromm Erich

Co to jest FROMM ERICH: amer. psycholog ifilozof pochodzenia niem. W1929r. zaczął współpracę zInstitut fr Sozialforschung. Od 1933 przebywał w stanach zjednoczonych ameryki, gdzie rozwinął szeroką działalność naukową. Wlatach 1934-41 był wykładowcą Columbia University wNowym Jorku; należał do Międzynarodowego Instytutu Badań Socjalnych, zaangażował się wtworzenie Amerykańskiego Instytutu Psychoanalitycznego. Wlatach 1951-65 był profesorem Universidad Nacional Autónoma wMeksyku, aod 1962 r. profesorem New York University. Obiektem działania F. była psychoanaliza. Zklasycznej doktryny S. Freuda odrzucił biologizm na rzecz problematyki społ., stworzył tak zwany psychoanalizę humanistyczną. Badając osobowość człowieka F. stwierdził, że powody jej deformacji tkwią wnieprawidłowej organizacji życia społ. Pragnąc zaspokoić głębokie potrzeby psychiczne: miłości, poznania, twórczości, przezwyciężyć swoją samotność, współczesny człowiek poszukuje celów idziałań zastępczych. WUcieczce od wolności (1941), dziele, które przyniosło autorowi światową sławę, F. stwierdził, że człowiek wobawie przed niewiadomym chce zjednoczyć się zjakąś siłą, która zapewni mu poczucie bezpieczeństwa, opiekę (to na przykład religia, organizacje, państwa totalitarne). Ponadto autor prac: Niech się stanie człowiek (1947), The Sane Society (1955), Zapomniany język (1951), Osztuce miłości (1956), Anatomy of Human Destructiveness (1973), Mieć czy być (1976). F. krytycznie odnosił się do dominującej we współcz. świecie cywilizacji przemysłowej, uważał, że jednostka może żyć irozwijać się prawdziwie tylko w"zdrowym społeczeństwie"

Co to jest Fromm Erich znaczenie w Słownik bohaterów F .