Co to znaczy FREUD SIGMUND słownik. Biografia zFreiburga, wykształcenie zyskał wWiedniu. Zpoczątku.

Freud Sigmund co to jest

Czy przydatne?

Definicja Freud Sigmund

Co to jest FREUD SIGMUND: austr. psychiatra, artysta psychoanalizy. Pochodził zFreiburga, wykształcenie zyskał wWiedniu. Zpoczątku obiektem badań F. była neurologia kliniczna, szczególnie zajmowała go histeria. Wlatach 1885-86 przebywał wParyżu, gdzie w trakcie studiów wklinice psychiatrycznej Salpętrire uJ.M.Charcota zainteresował się hipnozą. WWiedniu otworzył prywatną praktykę lekarską, zaczął współpracę zJ.Breuerem, który wleczeniu histerii posługiwał się sposobem polegającą na skłanianiu pacjenta, będącego wstanie hipnozy, do wyjawienia nieświadomych, traumatycznych przeżyć powodujących jego nerwicę. Po 1895 r. F. opracował swoją metodę terapii, wktórej koncentrował się na analizie luźnych skojarzeń, snów, wspomnień. W1902 r. został prof. wiedeńskiego uniwersytetu. W1938 r., po aneksji Austrii poprzez hitlerowskie Niemcy opuścił ojczyznę, udał się na emigrację do Anglii. Wpierwszym okresie badań (do około 1900) F. zajmował się powodami ileczeniem zaburzeń psychicznych. Od około 1920 r. jego zainteresowania wyszły poza granice psychiatrii, zajął się psychiką ludzką, teorią jej struktury, metodami funkcjonowania. Odpowiedzialnością za psychiczne życie człowieka obarczył nieświadome systemy popędowe, aszczególnie popęd seksualny, który identyfikował zpopędem życia, będącym wciągłym konflikcie zzachowaniami jednostki wmontowanymi wjej psychikę przez wychowanie. Poglądy F. od samego początku budziły liczne kontrowersje, przysparzając badaczowi zarówno zwolenników jego teorii, jak izagorzałych przeciwników. Krytycy atakowali F. za krańcowy biologizm, przyznawanie zbyt dużej roli popędom (szczególnie popędowi seksualnemu), bagatelizowanie wpływu społeczeństwa na formowanie się osobowości człowieka. Zasługą F. jest innowacyjne spojrzenie na psychikę człowieka, na nieuświadomione mechanizmy, które warunkują jego zachowanie, na przeżycia zdzieciństwa, które mogą wpływać na ukształtowanie psychiki człowieka dorosłego. Za główne prace F. uznaje się: Studien ber Hysterie (1895, napisana razem zJ. Breuerem), Psychopatologia życia codziennego (1901), Totem itabu (1913), Wstęp do psychoanalizy (1917), Poza zasadą przyjemności (1920), Kultura jako źródło cierpień (1930), Człowiek imieniem Mojżesz areligia monoteistyczna (1939). Poglądy F., uważanego za twórcę nowoczesnej psychoterapii, oddziaływały również na inne obszary życia społ., na kulturę, sztukę, literaturę, na przykład freudowską teorię snów wykorzystali wswoich powieściach M. Kuncewiczowa wCudzoziemce, W. Gombrowicz wFerdydurke. F. jest również autorem autobiografii Wizerunek własny (1925)

Co to jest Freud Sigmund znaczenie w Słownik bohaterów F .