Co to znaczy FAULKNER WILLIAM HARRISON słownik. Biografia rodziny osiadłej od kilku pokoleń na.

Faulkner William Harron co to jest

Czy przydatne?

Definicja Faulkner William Harrison

Co to jest FAULKNER WILLIAM HARRISON: prozaik amer., laureat Nagrody Nobla (1949). Potomek rodziny osiadłej od kilku pokoleń na Południu, wstanie Missisipi, młodość spędził wOksfordzie, gdzie jego tata pracował jako zarządca administracyjny uniwersytetu. Pod koniec Iwojny światowej zgłosił się ochotniczo do kanadyjskiego lotnictwa wojskowego; skierowany na front we Francji, uległ wypadkowi samolotowemu. Po wojnie powrócił do Stanów ipodjął studia wOksfordzie, imając się dodatkowo różnych zajęć, między innymi prowadził uniwersytecki urząd pocztowy. Zadebiutował w1924 r. zbiorem wierszy Marmurowy faun. Wtym samym roku przeniósł się do Nowego Orleanu, gdzie zpomocą Sh. Andersona opublikował inicjalne utwory. Wpierwszej powieści, Żołnierska opłata (1926), ukazał dramat żołnierzy, którzy po powrocie do domów nie umieją przystosować się do dorobkiewiczowskiego otoczenia, zadającego kłam ideałom, októre walczyli. Następna powieść, Moskity (1927), kreśli portret środowiska bohemy nowoorleańskiej iodznacza się już charakterystycznym dla F. stylem, wktórym narracja odautorska zostaje ograniczona kosztem monologów. Do mistrzostwa doprowadził poeta ten rodzaj konstrukcji narracyjnej wswoich dwóch najwybitniejszych powieściach: Wściekłości iwrzasku (1929) i Azylu (1931) - monologu wewnętrznym prymitywnej dziewczyny brutalnie zgwałconej iponiżonej, która boryka się zdezintegracją osobowości wświecie, gdzie wszystko jest na sprzedaż. Wątek ten powróci wutworze Requiem dla zakonnicy (1951). Powieścią Sartoris (1929) F. otworzył istotny rozdział wswojej twórczości - tu po raz pierwszy pojawia się wyimaginowana kraina Yoknapatawpha (dla rodziny stan, Missisipi) i jej mieszkańcy, którzy przewijali się będą poprzez przewarzająca część utworów pisarza. Połączona postaciami bohaterów imiejscem akcji gigantyczna saga, sięgająca od okresu sprzed wojny secesyjnej do upadku tradycji iwartości moralnych efektem narodzin kapitalistycznej mentalności, stanowi syntezę dziejów amer. Południa. Na sagę tę składają się: powieść Światłość wsierpniu (1932), zestaw opowiadań hist. zczasu wojny secesyjnej Niepokonane (1938), cykl powieści Ogromny las (1955) i trylogia powieściowa Zaścianek (1940), Miasto (1957) iRezydencja (1959). Zogromnego dorobku pisarza wymienić należy ponadto: powieść Absalomie, Absalomie (1936), zaznaczone Nagrodą Pulitzera Przypowieść (1954) iKoniokrady (1962), Kiedy umieram (1930), Pkt. zwrotny (1935), nawiązujący do pieśni murzyńskiej cykl opowiadań Zstąp, Mojżeszu (1942) i tom wierszy Zielona gałąź (1933). Twórczość F. wywarła wpływ nie tylko na pojedynczych pisarzy, lecz icałe nurty, między innymi na lit. egzystencjalistyczną. Wprozie pol. Faulknerowski typ monologu uprawiali między innymi E. Bryll iS. Grochowiak. W trakcie ceremonii wręczania Nagrody Nobla F.powołał się na słowa H. Sienkiewicza, stwierdzając, iż podobnie jak pol. noblista, pisał własne książki "ku pokrzepieniu serc"

Co to jest Faulkner William Harrison znaczenie w Słownik bohaterów F .