Co to znaczy DOS PASSOS JOHN RODERIGO słownik. Biografia Iwojny światowej, podobnie jak E.

Dos Passos John Roderigo co to jest

Czy przydatne?

Definicja Dos Passos John Roderigo

Co to jest DOS PASSOS JOHN RODERIGO: prozaik amer. Absolwent Uniwersytetu Harvarda, wlatach Iwojny światowej, podobnie jak E. Hemingway i E.E.Cummings, służył wamer. korpusie sanitarnym wEuropie. Debiutancka powieść D. P., Inicjacja pewnego mężczyzny (1920), przeszła bez echa; bestsellerem okazało się z kolei drugie jego dzieło, Trzej żołnierze (1921), przynoszące ostrą krytykę wojny, zaliczone do klasycznych pozycji tak zwany lit. pacyfistycznej (reprezentowanej również poprzez Hemingwaya, W. Faulknera, wEuropie E.M. Remarquea, A. Zweiga i H.Barbussea). Następnym ogromnym wydarzeniem lit. stała się powieść Manhattan Transfer (1925), panorama życia społ. wAmeryce wokresie przed- ipowojennym. Wutworze tym D.P. po raz pierwszy zastosował tak zwany technikę symultaniczną, polegającą na równoległym prowadzeniu wielu samodzielnych wątków ogarniających wydarzenia rozgrywające się wtym samym czasie, ale wróżnych miejscach. Wplecenie wtok powieści ogłoszeń prasowych, wycinków idokumentów umożliwiało konfrontację fikcji lit. zfaktami zżycia społ. ipolit. Do mistrzostwa doprowadził D.P. technikę symultaniczną wcyklu powieściowym USA, złożonym ztrzech części: 42 równoleżnik (1930), 1919 (1932) iWielkie kapitał (1936). Historia rozwoju społ., polit. igospodarczego Ameryki od początku wieku do Wielkiego Kryzysu obrazuje okrucieństwo idrapieżność amer. kapitalizmu. Novum stanowi tu wprowadzenie przedmiotów narracji pozapowieściowej wpostaci biografii autentycznych bohaterów życia publicznego Ameryki i wzbogacenie treści notatkami nazwanymi "Oko kamery", obejmującymi nagłówki gazetowe, strzępki artykułów, rozmów, kupletów polit. iszlagierów. Tym metodą D.P. stworzył jeden zpierwszych wlit. światowej dokumentów "cywilizacji papierowej", zapowiedź kultury masowej. Późniejsze utwory pisarza: cykl Okręg federalny Kolumbia złożony zpowieści Przygody młodego człowieka (1939), Numer jeden (1943), Ogromny projekt (1948) - atakujące kolejno komunizm, faszyzm iRooseveltowski "New Deal" (nowy ład) - nie powtórzyły sukcesów wcześniejszych jego dzieł. Sporo zpowieści zl. 60. uległo zapomnieniu. Próbę czasu przeszła jedynie podręcznik Półwiecze (1961), zawierająca szkice biograficzne om.in. E. Roosevelt iJ. Deanie

Co to jest Dos Passos John Roderigo znaczenie w Słownik bohaterów D .