Co to znaczy DONELAITIS KRISTIJONAS słownik. Biografia zchłopskiej rodziny. Osierocony inicjalnie.

Donelait Krtijonas co to jest

Czy przydatne?

Definicja Donelaitis Kristijonas

Co to jest DONELAITIS KRISTIJONAS: pisarz litewski; przedstawiciel oświecenia. Pochodził zchłopskiej rodziny. Osierocony inicjalnie poprzez ojca dorastał wniezwykle ciężkich uwarunkowaniach materialnych. W1740 r. ukończył teologię na uniwersytecie wKrólewcu, po czym objął posadę nauczyciela ikierownika chóru wStałupienach. Od 1743 r. był pastorem luterańskim wTolminkiemis. Żaden zutworów poety nie został wydany za jego życia. Inicjalna twórczość D. to bajki klasycystyczne ipieśni, do których sam komponował muzykę. Największym, głównym utworem D. jest poemat Rok (1765-75, wyd. 1818), złożony zczterech części: Radość wiosny, Prace letnie, Bogactwo jesieni, Zimowe troski. Poemat, napisany heksametrem przystosowanym do melodii języka litewskiego, bliskim sylabotonizmowi, przedstawia obyczaje istosunki społ. panujące wXVIII-wiecznej Litwie, jest przebogatym źródłem informacje ożyciu litewskiej wsi tamtego okresu. WXIX w. Rok był przeważnie tłumaczonym na języki obce utworem litewskim. Nacechowana dydaktyzmem twórczość D. znacznie przyczyniła się do odrodzenia litewskiego patriotyzmu

Co to jest Donelaitis Kristijonas znaczenie w Słownik bohaterów D .