Co to znaczy DOLA CZŁOWIECZA słownik. Biografia wmarcu 1927 r. Czang Kaj-szek, kontynuator działań.

Dola człowiecza co to jest

Czy przydatne?

Definicja Dola człowiecza

Co to jest DOLA CZŁOWIECZA: powieść A.Malraux, której akcja rozgrywa się wSzanghaju wmarcu 1927 r. Czang Kaj-szek, kontynuator działań założyciela republiki, Sun Jat-sena, lider nacjonalistycznej partii Kuomintang, oblega miasto. Robotnicy na czele zkomunistami powodują stworzenie, aby wesprzeć oddziały Czanga. Ten, po opanowaniu Szanghaju iuzyskaniu poparcia ze strony zach. biznesmenów, każe aresztować istracić przywódców komunistycznych. Bohaterzy powieści są uczestnikami tego zbiorowego dramatu. Kyo Gisors, młody intelektualista okorzeniach euroazjatyckich, zaangażował się wsprawę proletariatu zpobudek idealistycznych; po bezowocnych pertraktacjach wobronie powstańców, prowadzonych zprzedstawicielem Moskwy Wołoginem, jak wielu innych zginie wrzucony do paleniska lokomotywy. Pośród postaci drugoplanowych znajdują się: baron de Clappique - handlarz bronią iantykami; Ferral - biznesmen ikobieciarz, prezes franc. izby handlowej; Ferdinand Gisors - prof., który wprowadził Kyo wtajniki marksizmu, aktualnie opiumista; Hemmelrich - handlarz płytami, który, wobec dolegliwości swojego dziecka, przemienia się wżywy znak ludzkiej bezradności. Wszyscy oni, aczkolwiek uczestniczą wzdarzeniach owielkiej rozległości iskali, samotnie borykają się zlękiem iśmiercią. Wolni od tych uczuć zdają się jedynie rysownik Kama, który sedno świata upatruje wpociągnięciach piórkiem, iRosjanin Katow, człowiek owielkiej odwadze, oddający swoim mniej odpornym towarzyszom zaszyty wpasku cyjanek. Aczkolwiek tematem powieści są wydarzenia polit., rozważania Malraux nad dolą człowieczą skupiają się wprzeważającym stopniu na sprawach metafizycznych

Co to jest Dola człowiecza znaczenie w Słownik bohaterów D .