Co to znaczy DICKINSON EMILY ELISABETH słownik. Biografia Stanów Zjednoczonych, poza kilkoma.

Dickinson Emily Elabeth co to jest

Czy przydatne?

Definicja Dickinson Emily Elisabeth

Co to jest DICKINSON EMILY ELISABETH: pisarka amer. Córka szanowanego prawnika, członka Kongresu Stanów Zjednoczonych, poza kilkoma podróżami odbytymi wlatach młodości całe życie spędziła pośród rodziny, odizolowana od świata. Twórczość poetycką zaczęła inicjalnie, najprawdopodobniej za namową B. Newtona, młodego prawnika, który był adresatem jej pierwszych liryków. Od 1858 r. zaczęła układać do chwili obecnej rozproszone wiersze wrękopiśmienne tomy, doskonaląc ich słowo artystyczny. Zbogatego dorobku poetki za jej życia opublikowanych zostało raptem kilka utworów; odbiorcami większości wierszy pozostali rodzina iprzyjaciele. W nawiązaniu wpewnym stopniu do pisarzy metafizycznych XVII w. D. stworzyła nowy schemat liryki - nastrojowej, pełnej aluzji iniedopowiedzeń, skupionej na doznaniach wewnętrznych, poruszającej problem relacji człowieka do przyrody, miłości iśmierci. Literatura amer. zawdzięcza D. wprowadzenie do liryki nowych rymów iform metrycznych. Docenione iopublikowane dopiero po zgonu poetki utwory ukazały się wzbiorach: Wiersze Emily Dickinson (1890), Wierszy seria druga (1891), Wierszy seria trzecia (1896), Samotny pies (1914), Dalsze wiersze (1829), Niepublikowane wiersze (1836) iwydanie kompletne Wiersze Emily Dickinson (1955, t. 1-3) przygotowane poprzez Th.H. Johnsona. Na jęz. pol. utwory D. tłumaczyła K. Iłłakowiczówna

Co to jest Dickinson Emily Elisabeth znaczenie w Słownik bohaterów D .