Co to znaczy DAWID słownik. Biografia zachwyciły Saula, pierwszego króla wszystkich izraelskich.

Dawid co to jest

Czy przydatne?

Definicja Dawid

Co to jest DAWID: wST urodziwy pasterz, którego śpiew igra na cytrze tak zachwyciły Saula, pierwszego króla wszystkich izraelskich plemion, iż mianował go swoim giermkiem. Wg innej wersji D.otrzymał się na dwór nie tyle dzięki muzycznemu talentowi, ile ogromnej odwadze: stanął do walki przeciw olbrzymowi Goliatowi izabił go kamieniem wystrzelonym zprocy. Następne lata to dla D. tułaczka, wyprawy przeciwko Filistynom i konflikt zSaulem, który widział wD. zagrożenie dla swojej władzy. D.został królem dopiero po zgonu Saula; zjednoczył rozproszone plemiona izraelskie, założył nową stolicę, Jerozolimę, izbudował mocne, bogate kraj, którym władał poprzez 33 lata. Wtym czasie sprowadził zJudy Arkę Przymierza, najwyższy element kultu Izraelitów, izaplanował wzniesienie ogromnej świątyni ku czci Jahwe, której budowę zaczął jednak dopiero jego syn inastępca Salomon. W najwyższym stopniu dramatycznym momentem wżyciu króla D. był bunt wszczęty przeciwko niemu poprzez jego syna Absaloma. Aczkolwiek po licznych zmaganiach D. odzyskał władzę, długo nie mógł pogodzić się ze śmiercią Absaloma, który został zabity wbrew jego rozkazowi. Wżyciu króla zaszedł także niechlubny wocenie potomnych epizod. D. zakochał się gdyż w Batszebie; zich związku urodził się Salomon. D. był najukochańszym sługą Jahwe. Oreligijności D.świadczą Psalmy wielbiące Stwórcę, których autorstwo Biblia przypisuje królowi. Włoscy artyści dłuta, jak: Donatello, Verrocchio, Michał Anioł iBernini, przedstawiali D. przeważnie jako młodego zabójcę Goliata; wblasku chwały malowali go między innymi Caravaggio iGentileschi; Rembrandt portretując D.nadał mu własne rysy. Świat po dziś dzień zachwyca się artyzmem przypisywanych D. Psalmów. Ich tłumaczeniem na jęz. pol. zajmowali się między innymi M. Rej, J.Kochanowski, L. Staff, R. Brandstaetter iCz. Miłosz. K. Penderecki napisał kompozycję na chór iperkusję zatytułowaną Psalmy Dawida

Co to jest Dawid znaczenie w Słownik bohaterów D .