Co to znaczy CYCERO słownik. Biografia Odebrał staranne wykształcenie; uFilona zLarysy studiował.

Cycero co to jest

Czy przydatne?

Definicja Cycero

Co to jest CYCERO: rzym. mówca, filozof, poeta, mąż stanu, teoretyk wymowy. Odebrał staranne wykształcenie; uFilona zLarysy studiował filozofię, uMolona zRodos wymowę. Od 81 r. rozpoczął karierę obrońcy sądowego, która mimo że był homo novus, otworzyła mu drzwi do wyższych urzędów. W75 r. został senatorem, w 69 edylem kurulnym, w66 pretorem, w63 jako konsul wykrył spisek Katyliny. Wczasie wojny domowej pomiędzy Pompejuszem aCezarem opowiedział się za Pompejuszem, po klęsce stronnictwa republikanów pod Farsalos (48) Cezar ułaskawił C., który odsunął się od życia polit. Po zgonu Cezara pragnął wskrzesić dawną republikę; zamordowany poprzez żołnierzy Antoniusza za popieranie Oktawiana. Zogromnego dorobku pisarskiego C. do naszych czasów zachowało się 58 mów polit. isądowych, między innymi Przeciw Werresowi (70), Przeciw Katylinie (63), Mowa wobronie poety Archiasza (62); mowy przeciw Antoniuszowi, tak zwany Filipiki (44-43); pisma retoryczne (dialogi): Omówcy, Brutus, Mówca; pisma filoz.: Onajwyższym stopniu dobrego izłego, Księgi akademickie, Rozmowy tuskulańskie, Onaturze bogów, Ostarości, Lewiusz, a więc oprzyjaźni. Sławę wstarożytnym świecie rzym. zyskał gł. jako mówca. Jego zasługą było udoskonalenie prozy z łaciny, styl C. charakteryzował się bogactwem języka, rytmicznością ikadencją zdania. Wywarł znaczący wpływ na język literatury nowożytnej Europy, między innymi na św. Ambrożego, św. Hieronima, św. Augustyna ina Petrarkę. Szczególnie dostępny był wrenesansie (S. Orzechowski, Ł.Górnicki, P. Skarga, J. Kochanowski). Popiersia C. znajdują się wRzymie wMuzeum Kapitolińskim, Muzeum Chiaramonte, we Florencji wGalerii Uffizi; wTurynie wAntiquarium. Twórczością C. zajmowali się J.Wikariak (Warsztat pisarski Cycerona), J.Justyński (Listy polityczne Cycerona) iJ. Kumaniecki (Cyceron ijego współcześni)

Co to jest Cycero znaczenie w Słownik bohaterów C .