Co to znaczy CWIETAJEWA MARINA IWANOWNA słownik. Biografia profesorem moskiewskiego uniwersytetu.

Cwietajewa Marina Iwanowna co to jest

Czy przydatne?

Definicja Cwietajewa Marina Iwanowna

Co to jest CWIETAJEWA MARINA IWANOWNA: pisarka ros. Pochodziła zinteligenckiej rodziny, tata był profesorem moskiewskiego uniwersytetu. W1912 r. wyszła za mąż za S. Efrona. W1922 r. wyemigrowała wraz córką Ariadną do Pragi, gdzie przebywał już jej mąż. W1925 r. urodziła syna iprzeprowadziła się wraz zrodziną do Paryża. W1939 dołączyła zsynem do przebywających już wZSRR męża icórki, których wtym samym roku aresztowano. Męża C. rozstrzelano w1941r., córkę skazano na kilka lat obozu pracy. C., aby ratować syna, opuściła Moskwę, wJełabudze n.Kamą, pozbawiona możliwości zarobkowania, popełniła samobójstwo. Debiutanckie tomiki C. to Album wieczorny (1910), Latarnia czarnoksięska (1912). Zbiorek Wiorsty (1921, 1922) cechuje już poetycka dojrzałość. Wcyklu wierszy Obóz łabędzi (1917-20) przedstawiła pisarka swój niekorzystny relacja do bratobójczej wojny domowej. WBerlinie wydała wiersze zlat 1916-22: Car-Dziewica (1922), Rozłąka (1922), Rzemiosło (1923), Psyche (1923). Zokresu praskiego pochodzą: Poemat góry (1924) iPoemat końca (1924), tragedie Ariadna (1924) iFedra (1927), liryki zgromadzone wtomiku Po opuszczeniu Rosji (wyd.1928). Twórczość C. zokresu paryskiego jest skromna ilościowo, wypełniona tęsknotą za ojczyzną. Wcyklu Wiersze do Czech (1938-39) dała słowo swemu oburzeniu napaścią Niemiec na Czechosłowację. C.utrzymywała korespondencję zB.Pasternakiem iR.M.Rilkem; pisała eseje oA.Puszkinie, W.Majakowskim, B.Pasternaku, wspomnienia oM.Wołoszynie, A.Błoku, wiersze przeznaczone A.Achmatowej, R.M.Rilkemu, A.Błokowi. WZSRR nazwisko C. przypomniano dopiero w1956 r., tomik jej literaturze wydano w1961

Co to jest Cwietajewa Marina Iwanowna znaczenie w Słownik bohaterów C .