Co to znaczy CICHY DON słownik. Biografia Kozaków zlat 1912-22, analizę ich sytuacji społ.

Cichy Don co to jest

Czy przydatne?

Definicja Cichy Don

Co to jest CICHY DON: powieść M.Szołochowa, która stanowi epicką panoramę losu Kozaków zlat 1912-22, analizę ich sytuacji społ., odrębności ikonserwatyzmu ich życia - na wpół chłopów, na wpół żołnierzy, będących podporą caratu przeciwko wszystkim ruchom wolnościowym, postaw polit. wczasie rewolucji iantybolszewickiego stworzenia z1919 r. Losy gł. bohatera, Grigorija Melechowa, ukazane zostały na szeroko zakreślonym tle hist. Perypetie Melechowa, który pragnąc odnaleźć się wnowej rzeczywistości hist., kilkakrotnie wymienia przynależność zawsze wierny ideałom kozackim (jest oficerem Armii Czerwonej, w dalszym ciągu wiąże się zbiałymi), są typowe dla poszukiwacza prawdy absolutnej. Przeżywa namiętny romans zAksinią, wkońcu powraca jednak do żony. Zmagania Kozaka zwłasnym losem stały się symbolem zderzenia człowieka zhistorią, którą on sam tworzy. Kozacka epopeja urosła do rangi epopei ukazującej Rosję wczasie ogromnych przeobrażeń. Tragizm powieści rozświetlony został opisami odradzającej się przyrody, aklęska Melechowa złagodzona narodzinami dziecka. Wg nie wszystkich krytyków Szołochow nie był autorem C.D., tylko opracował iprzywłaszczył sobie rękopis innego autora, przeważnie podaje się Fiodora Kriukowa (1870-1920). Ekranizowany poprzez S.Gierasimowa (1957-58)

Co to jest Cichy Don znaczenie w Słownik bohaterów C .