Co to znaczy CALVINO ITALO słownik. Biografia światowej, członek partii komunistycznej (do 1956.

Calvino Italo co to jest

Czy przydatne?

Definicja Calvino Italo

Co to jest CALVINO ITALO: prozaik wł. Uczestnik ruchu oporu wczasie II wojny światowej, członek partii komunistycznej (do 1956), poprzez 20 lat był jednym zgłównych doradców iwspółpracowników turyńskiego wydawnictwa Einaudi. Razem zE. Vittorim wydawał wl. 60. pismo "Il Menabň". Wdebatach na temat literatury potępiał postawę awangardy, zakładającej izolację pisarza od problemów współczesności. Już pierwszy utwór C., powieść Ścieżka pajęczych gniazd (1947), ujawnia tendencję pisarza do ujmowania rzeczywistości wformę ironiczno-alegorycznej baśni. Ten sposób traktowania tematu charakteryzuje w szczególności utwory C. zl. 50., między innymi 3 powiastki filoz. zgromadzone wtomie Nasi przodkowie: Wicehrabia przepołowiony (1952), Baron drzewołaz (1957), Rycerz nieistniejący (1959). Pozbawione wspólnej fabuły utwory łączy klimat absurdu, udziwnienia igroteski. Do gatunku science fiction nawiązują następne cykle opowieści C. zgromadzone wtomach Opowieści kosmikomiczne (1965) iTi con zero (1967). Wyrazem fascynacji pisarza lit. kombinatoryjno-eksperymentalną, inspirowaną twórczością J.L. Borgesa idziałalnością ekipy OULIPO, stały się książki: Zamek skrzyżowanych losów (1969), Niewidzialne miasta (1972) i Jeżeli zimową nocą podróżny (1979). Za życia C.ukazał się jeszcze tom krótkich opowiadań Palomar (1985), wktórym do głosu doszła obsesja pisarza, wynikająca zniemożności rozgraniczenia między subiektywizmem własnego widzenia apragnieniem obiektywnego przedstawienia rzeczy postrzeganych. Wdorobku C. znalazł się ponadto tom esejów Wykłady amerykańskie, zawierający cykl wykładów, które poeta miał wygłosić na Uniwersytecie Harvarda. Tytuły następnych odczytów, będące zarazem nazwami cech, które C. cenił wlit. najwyżej, brzmiały: Lekkość, Dokładność, Prędkość, Przejrzystość iWielorakość

Co to jest Calvino Italo znaczenie w Słownik bohaterów C .