Co to znaczy BURNS ROBERT słownik. Biografia dzieciństwa ciężko pracował na roli, co nie pozostało.

Burns Robert co to jest

Czy przydatne?

Definicja Burns Robert

Co to jest BURNS ROBERT: pisarz szkocki. Syn ubogiego farmera, samouk, od dzieciństwa ciężko pracował na roli, co nie pozostało bez wpływu na jego zdrowie. Niepowodzenie przedsięwzięcia, jakim było założenie w1781 r. warsztatu czesania lnu, skłoniło poetę do wyjazdu na Jamajkę. Przed podróżą, kierowany pragnieniem pozostawienia po sobie śladu wrodzinnych stronach, zwrócił się do wydawcy zpropozycją opublikowania swoich wierszy. Wten sposób zgromadzone wtomie Zwierszy szkockich liryki, utwory opisowe isatyryczne, epitafia iepigramy ujrzały światło dzienne. Najsłynniejsze znich to: Wieczór sobotni zagrodnika, Do myszy, Do górskiej stokrotki, List do Johna Rankina. Jednakże sukcesowi artystycznemu zbioru nie towarzyszył sukces finansowy, mimo to B. odstąpił od myśli oJamajce iwyjechał do Edynburga, gdzie poprzez 2 lata skupiał na sobie uwagę krytyki ikół towarzyskich. W1787 r. ukazało się II wydanie Wierszy. Tym wspólnie dochód pozwolił B. na założenie rodziny iwydzierżawienie farmy wrodzinnych stronach, gdzie jednak nie zagrzał miejsca, przenosząc się w1791 r. do miasta Dumfires. Tu podjął pracę poborcy podatkowego. Wrok potem ukazało się III wydanie Wierszy, wzbogacone nowymi utworami, pośród których odznacza się, oparta na lud. piosence, ballada fantastyczna Tam OShanter i kantata Weseli żebracy isatyryczna Modlitwa świątobliwego Williego. Do muzycznych ipoetyckich tradycji lud. nawiązał B. wlicznych pieśniach wydawanych po jego zgonu wSzkockiej tradycji muzycznej (1787-1803) J. Johnsona iwWyborze szkockich pieśni ludowych (1793-1841) G. Thomsona. Utwory B.,opiewające pejzaż szkocki, nawiązujące do rodzimego folkloru inie pozbawione nuty patriotyzmu, stanowiły zapowiedź przyszłej epoki, toteż widziano wnim prekursora z angielskiego: romantyzmu. Utworami poety zachwycali się G.Byron, S.Coleridge, J.W. Goethe i W.Scott; pośród współczesnych artystów pol. - S. Grochowiak

Co to jest Burns Robert znaczenie w Słownik bohaterów B .