Co to znaczy AUSTEN JANE słownik. Biografia całe życie spędziła na prowincji, związana ze.

Austen Jane co to jest

Czy przydatne?

Definicja Austen Jane

Co to jest AUSTEN JANE: powieściopisarka z angielskiego: Córka wiejskiego pastora, całe życie spędziła na prowincji, związana ze środowiskiem ziemiańskim. Wswoich powieściach, wolnych od zagadnień polit. ispoł., nakreśliła barwną charakterystykę tej klasy. Bohaterzy jej utworów wiodą monotonne, wiejskie życie, uatrakcyjniając je intrygami iplotkami. Ich wysiłki skupiają się wokół zawarcia korzystnych mariaży, pozwalających na zdobycie wysokiej pozycji towarzyskiej ipieniędzy. Na lit. majątek A. złożyły się powieści: Rozważna iromantyczna (1811), Duma iuprzedzenie (druk. 1813), Park (1814), Emma (1816) iPerswazje (1818). Twórczość pisarki, niewiele ceniona wokresie romantyzmu, przeżywała renesans wepoce wiktoriańskiej. Wpływ jej prozy widoczny jest wutworach W.Thackeraya i G. Eliot. XXw. przyniósł sporo ekranizacji najgłośniejszych powieści A

Co to jest Austen Jane znaczenie w Słownik bohaterów A .