Co to znaczy AUDEN WYSTAN HUGH słownik. Biografia GeorgeaAugustusa, studiował wOksfordzie, po czym.

Auden Wystan Hugh co to jest

Czy przydatne?

Definicja Auden Wystan Hugh

Co to jest AUDEN WYSTAN HUGH: z angielskiego: pisarz idramatopisarz. Syn fizyka GeorgeaAugustusa, studiował wOksfordzie, po czym podjął pracę jako nauczyciel wszkole męskiej wMelvern. Wtym samym czasie przyłączył się do ekipy poetyckiej, wktórej skład wchodzili S.Spender, L. Mac Neice, C. Day Lewis izktórą kojarzono również Ch. Isherwooda. Pisarze ci, określani poprzez krytykę jako komuniści, łączyli polit. radykalizm zestetycznym awangardyzmem. Lata 1928-29 A. spędził wspólnie zIsherwoodem wNiemczech. Po powrocie do Anglii wydał swój debiutancki zestaw Wiersze (1930); potem tomy: Mówcy (1932), Taniec zgonu (1933) iPatrz, cudzoziemcze (1936). Wszystkie utwory ztego okresu przynoszą opis nastrojów irozterek lewicowej inteligencji wprzeddzień Wielkiego Kryzysu. A. połączył wnich satyryczną pasję zliryczną subtelnością. Wdziedzinie dramatu zadebiutował wduecie zIsherwoodem; wydali razem sztuki eksperymentalne: Pies przebrany wskórę (1935), Zdobycie F 6 (1937) iNa granicy (1938). W1935 r. A. poślubił Erikę Mann, najstarszą córkę Thomasa Manna. Następny rok spędził wHiszpanii jako kierowca sanitarki wrepublikańskiej wojskowej służbie medycznej. Wyprawa poety, znów zIsherwoodem, do Chin w1939 r. zaowocowała wspólnym zbiorem szkiców reportażowych Podróż na wojnę (1939). Wtym samym roku A.opuścił Anglię, aby na zawsze osiedlić się wStanach Zjednoczonych iprzyjąć amer. obywatelstwo. Utwory z"okresu amerykańskiego" odzwierciedlają przeobrażenia wewnętrzne, jakie dokonały się wpisarzu, który odstąpił od lewicowego radykalizmu społ. na rzecz treści rel.-moralistycznych. Do głownych zbiorów ztych lat należą: Innym wspólnie (1940), Wiek niepokoju (1947), Tarcza Achillesa (1955), Droga starego człowieka (1956) iHołd dla Klio (1969). A.jest również autorem licznych esejów, zktórych główne znalazły się wzbiorze Ręka farbiarza (1962), i dwóch librett operowych do muzyki Strawińskiego iHenzego. W1954 r. poeta został członkiem Amerykańskiej Akademii Literatury iSztuki, aw1956r. wybrano go profesorem wamer. Oksfordzie

Co to jest Auden Wystan Hugh znaczenie w Słownik bohaterów A .