Co to znaczy ARYSTOTELES słownik. Biografia bardzo szeroki, zajmował się logiką formalną, przyrodą.

Arystoteles co to jest

Czy przydatne?

Definicja Arystoteles

Co to jest ARYSTOTELES: uczony ifilozof gr. ze Stagiry. Zakres działalności A. był bardzo szeroki, zajmował się logiką formalną, przyrodą, estetyką, historią ustrojów polit. Wl. 367-347 najwybitniejszy uczeń Platona; w343-335 wychowawca młodego Aleksandra Macedońskiego. W335 r. założył wAtenach swoją szkołę filoz. zw. Likejonem albo Perypatem, gdzie prowadzono badania humanist. iprzyrodnicze. A. podzielił filozofię na praktyczną (polityka, etyka, estetyka) iteoretyczną (matematyka, metafizyka, filozofia przyrody); głosił pogląd filoz., wg którego każda rzecz jako byt jednostkowy jest syntezą dwu nierozdzielnie istniejących przedmiotów - materii iformy. Uważane jest A. za twórcę wielu dziedzin edukacji: logiki (Organon), fizyki (Wykłady oprzyrodzie), biologii (Zoologia), psychologii (Oduszy), filozofii bytu (Metafizyka), etyki (Etyka nikomachejska), polityki (Ustrój polityczny Aten), teorii lit. (Retoryka, Poetyka). Poglądy idorobek autorski A. miały ogromny wpływ na postęp edukacji ilit. średniowiecznej; odkryto je dzięki komentatorom arabskim

Co to jest Arystoteles znaczenie w Słownik bohaterów A .