Co to znaczy ARIOSTO LODOVICO słownik. Biografia książąt dEste wFerrarze, osiągnąwszy dobrobyt.

Ariosto Lodovico co to jest

Czy przydatne?

Definicja Ariosto Lodovico

Co to jest ARIOSTO LODOVICO: wł. pisarz, mistrz epiki rycerskiej; związany zdworem książąt dEste wFerrarze, osiągnąwszy dobrobyt, kompletnie oddał się pisarstwu. Jako komediopisarz naśladował sztuki autorów rzym. Plauta i Terencjusza, wydał Satyry pisane wformie listów, mające charakter poufnych zwierzeń. Do hist. lit wszedł na stałe jako autor poematu rycerskiego Orland szalony (1532), składającego się z46 pieśni pisanych oktawą. Wzamyśle pisarza utwór miał stanowić nawiązanie do Pieśni oRolandzie ido dzieła M.M. Boiarda Orlando Innamorato, jednak, wprzeciwieństwie do swoich poprzedników, A. skupił się na wątkach miłosnych, które górują nad batalistycznymi elementami fabuły (walkami rycerzy Karola Wielkiego zSaracenami). Orlando, a więc Roland, rycerz bez skazy, którego życie wypełnia pogoń za nieosiągalną Angeliką, w konsekwencji rosnącego niepokoju oukochaną, złowróżbnych snów iprzywidzeń popada wszaleństwo. Całość poematu, wktórym wątki realistyczne łączą się zfantastycznymi (czary, cuda, podróż na księżyc), przenika pierwiastek ironii. Tendencję wepice poetyckiej, przejawiającą się wstosowaniu urozmaiconych fabuł, przesyconych groteską ifantastyką, zdominującą wnarracji ironią nazywa się ariostyzmem. Orlando wpłynął na postęp poematu heroikomicznego idygresyjnego. Nawiązywali do niego między innymi G.G.Byron iJ. Słowacki

Co to jest Ariosto Lodovico znaczenie w Słownik bohaterów A .