Co to znaczy ARES słownik. Biografia bogów olimpijskich, zaliczał się do drugiego ich pokolenia. Wg.

Ares co to jest

Czy przydatne?

Definicja Ares

Co to jest ARES: wmit. gr. bóg wojny, syn Zeusa iHery, jeden z12 ogromnych bogów olimpijskich, zaliczał się do drugiego ich pokolenia. Wg mitu A. jako dziecko nie wykazywał jakichkolwiek talentów, dlatego został oddany na wychowanie jednemu ztytanów, który uczył go jedynie ćwiczeń fizycznych. Zamiłowanie A. do wojny, wktórej towarzyszyli mu zawsze jego synowie Fobos iDejmos (Trwoga iStrach) i bogini Eris (Niezgoda), nie budziło sympatii ani bogów, ani ludzi. Bezmyślne upodobanie A. do walki przeciwstawiano odwadze Ateny irozumnej sile Heraklesa. Wwojnie trojańskiej walczył po stronie Trojan; gdy znalazł się na wprost Diomedesa, zaatakował go, lecz Atena odwróciła bieg włóczni ito Diomedes zranił A. Wrogość pomiędzy Ateną aA. była ogromna, wczasie innej potyczki bogini ogłuszyła A. wielkim kamieniem. Także Herakles zranił A. podwójnie. Gdy A. zabił Halirrotiosa, gwałciciela swojej córki, stanął przed trybunałem złożonym z12 bogów; wzgórze, na którym odbywał się sąd, nazwano potem od jego imienia Areopagiem. Zprzygód miłosnych A. w najwyższym stopniu znany jest jego romans zboginią Afrodytą. Dzieci zrodzone zjego licznych związków ze śmiertelniczkami były okrutne igwałtowne. Kult A. nie był szczególnie rozpowszechniony wGrecji, za jego siedzibę uważano Trację, państwo, wktórym podobno mieszkał lud Amazonek, córek A.WRzymie utożsamiano A. ze staroitalskim bogiem Marsem. Przedstawiano go przeważnie wpancerzu ihełmie, uzbrojonego we włócznię, tarczę imiecz. Zwierzętami poświęconymi A. były pies isęp. Postać A. pojawia się na obrazach pędzla: S.Botticellego, G.Romana, Tintoretta, P.Veronesego, P.P.Rubensa, D.Velzqueza, Rembrandta, J.L.Davida

Co to jest Ares znaczenie w Słownik bohaterów A .