Co to znaczy APOKRYF słownik. Biografia dostępnych jedynie członkom sekretnych stowarzyszeń isekt.

apokryf co to jest

Czy przydatne?

Definicja apokryf

Co to jest APOKRYF: termin stosowany początkowo wodniesieniu do tekstów dostępnych jedynie członkom sekretnych stowarzyszeń isekt; potem służył chrześcijanom na ustalenie pism, których geneza iwartość rel. były niejasne. Odznacza się dwie kategorie a.: księgi nie uwzględnione wST, ale występujące wSeptuagincie (przedchrześcijańskim, gr. przekładzie ST zhebr.), i księgi - około 40 tytułów - będące zbiorem ewangelii, listów, dziejów apostolskich, analogicznych do tekstów NT. A. pierwszego rodzaju uznano za zasługujące na szacunek iprzyznaje się im taką samą wartość, jak pozostałym tekstom Pisma św.; drugiej kategorii a. odmówiono świętości inie występują one wżadnym zkanonicznych wydań chrześcijańskiej Biblii. Do a. biblijnych pierwszego rodzaju należą między innymi: księgi Ezdrasza, Tobiasza, Judyty, historia Zuzanny, Księgi Mądrości Salomona; teksty odrzucone poprzez Kościół to między innymi: Ewangelia św. Tomasza, Historia dzieciństwa Jezusa, Apokalipsa Bartłomieja. Wśredniowiecznej Polsce sporą popularnością cieszyły się apokryficzne Rozmyślania przemyskie. Terminu a. używa się również wodniesieniu do utworów oniepewnym autorstwie, będących falsyfikatem albo mistyfikacją, publikowanych jako autentyczny zabytek dawnej twórczości nieżyjących pisarzy albo postaci legendarnych. Zobacz Pieśni Osjana J. Macphersona

Co to jest apokryf znaczenie w Słownik bohaterów A .