Co to znaczy ABRAHAM słownik. Biografia Abram. Bezdzietnemu A. podwójnie objawił się we śnie Bóg.

Abraham co to jest

Czy przydatne?

Definicja Abraham

Co to jest ABRAHAM: pierwszy patriarcha Izraela; pierwotnie jego imię brzmiało Abram. Bezdzietnemu A. podwójnie objawił się we śnie Bóg izapowiedział narodziny prawowitego potomka, Izaaka. A. iSara zostali rodzicami wwieku stu lat. By poddać próbie wiarę swego sługi, Bóg nakazał mu złożyć wofierze ukochanego syna. Kiedy chłopiec leżał już na ofiarnym ołtarzu, głos Boga powstrzymał uzbrojoną wsztylet dłoń A. irozkazał wmiejsce dziecka ofiarować baranka. To zA. Bóg zawarł dożytownie Przymierze, którego zewnętrznym symbolem jest obrzezanie. Równocześnie nadał mu nowe imię: "Nie będziesz więc od tego momentu nazywał się Abram, ale imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów" (Rdz. 17,5). Prócz Izaaka A. miał jeszcze jednego syna, Izmaela, którego matką była niewolnica Hagar; potomkowie Izmaela stali się protoplastami ludów arabskich. Największą inspiracją dla pisarzy iartystów wszystkich epok okazała się historia ofiarowania Izaaka. Temat ten podjęli między innymi Calderon, F. Belcari, S. Kierkegaard wrozprawie Bojaźń idrżenie, L.Cohen, wmalarstwie Donatello, Rafael, Rembrandt iM. Chagall. Abrahama łono - ustalenie to pojawiło się po raz pierwszy wśredniowieczu iopisywało miejsce wzaświatach, wktórym dusze zmarłych oczekiwały na przyjęcie do nieba, tak zwany przedpokój Niebios; koncepcja ta dała start idei Czyśćca, ajej zwolennikiem był między innymi św. Augustyn. WXVIw. zwrot ten ostatecznie wyszedł zużycia ifunkcjonował jedynie jako metafora na ustalenie miejsca spokoju, pocieszenia, aczasami Raju; wsytuacji czyjejś zgonu zdarza się dziś jeszcze usłyszeć sformułowanie: "przeniósł się na łono Abrahama"

Co to jest Abraham znaczenie w Słownik bohaterów A .