Czy przydatne?

Definicja Sixth man (pierwszy rezerwowy)

Co to jest: idealny zawodnik rezerwowy, który zwykle ma pierwszeństwo wyjścia do gry pośród wszystkich rezerwowych