Kawał o Fraszki:

Przestroga dla pyskaczy

Nim język puścisz w taniec,
Załóż na mordę. . . kaganiec.
(Jan Sztaudynger)

Dowcipy Jan Sztaudynger i inni wszystkie Fraszki