Piątka brawo. - torebki do powrotem z ją wkłada i nos wysmarkuje - czwarty mówi - chusteczkę torebki jej z wyjmuje on - rozwodzie po być mogą źle - trzeci mówi - życie. Mi spie**oliłaś ku**o stara ty mówi: on - kochanka jego być może to źle - drugi mówi - policzek w ją całuje on - egzaminator ripostuje - koleżanka jego być może to źle - student jeden mówi - krawat jemu poprawia ona - żona. I mąż to że ludziom pokazać jak przyjęciu na są kobitka i facet taka: jest scenka - egzamin zdają filmowej szkoły studenci

Czy się przydało?

Kawały o aktorach, filmie i teatrze - humor filmowy i teatralny

Studenci szkoły filmowej zdają egzamin.
- Scenka jest taka: facet i kobitka są na przyjęciu. Jak pokazać ludziom, że to mąż i żona?
- Ona poprawia jemu krawat - mówi jeden student.
- Źle. To może być jego koleżanka - ripostuje egzaminator.
- On całuje ją w policzek - mówi drugi.
- Źle. To może być jego kochanka.
- On mówi: Ty stara ku**o, spie**oliłaś mi życie! - mówi trzeci.
- Źle. Mogą być po rozwodzie.
- On wyjmuje z jej torebki chusteczkę - mówi czwarty. - Wysmarkuje nos i wkłada ją z powrotem do torebki.
- Brawo! Piątka.