Żarty na temat Śląski humor - kawały w gwarze śląskiej

Gornik wpadł do szybu w kopalni, przerażeni koledzy nachylają się nad czeluścią…
Przychodzi sprzątaczka na skargę do dyrektora kopalni i mówi: - Wiycie…
W świetlicy GS trwa spotkanie przedwyborcze. Kandydat na senatora mówi do…
Siedzi se syneczek przi kałuży i pije ta woda. Na to przichodzi tako stareczka…
W szkole pyto sie rechtór dzieci: - Po czym dzieci poznomy czy kura jest staro…
Po wczasach we Francji wracają do Polski: Masztalski, jego najstarszy syn i…
Spotkało sie roz dwóch górników. - Zeflik znosz śląski napój na k..? - pyto…
Antek, jak myślisz co jest bardziej ciężkie kilo pierza albo żelaza? - pyto…
Jeden chłop seblekoł sie i chcioł sie kąpać w Odrze. Naroz zjawio się milicjant…
Przyszli roz z powiotu tacy panowie i pytają gospodarza, wiela mu krowa…
Roz spotkały sie dwie furmanki. A byli ci chłopi znajomkami. - Kaj to jedziecie…
Jeden pastuch siedzioł se na łące. Patrzy se tak na to piękne niebo i tak se…
Antek i Francek poszli roz do restauracji. Zjedli, wypili i wyszli. Jak byli…
Antek! Co ty tak źle wyglądosz? - Człowieku dziwisz się? Tako robota! Cały…
Antek i Francek wybrali sie do fryzjera. Antek pado po drodze: - Ty Francek…

Wszystkie Śląski humor - kawały w gwarze śląskiej lista.