Śląski humor - kawały w gwarze śląskiej

Gornik wpadł do szybu w kopalni, przerażeni kol...

Przychodzi sprzątaczka na skargę do dyrektora k

W świetlicy GS trwa spotkanie przedwyborcze. Ka...

Siedzi se syneczek przi kałuży i pije ta woda.

W szkole pyto sie rechtór dzieci:
- Po czym

Po wczasach we Francji wracają do Polski: Maszt...

Spotkało sie roz dwóch górników.
- Zeflik...

- Antek, jak myślisz co jest bardziej ciężkie ki

Jeden chłop seblekoł sie i chcioł sie kąpać w Odrz

Przyszli roz z powiotu tacy panowie i pytają go...

Roz spotkały sie dwie furmanki. A byli ci chłopi z

Jeden pastuch siedzioł se na łące. Patrzy se ta

Antek i Francek poszli roz do restauracji. Zjedli,

- Antek! Co ty tak źle wyglądosz?
- Człow

Antek i Francek wybrali sie do fryzjera. Antek