Śląski humor - kawały w gwarze śląskiej

Gornik wpadł do szybu w kopalni, przerażeni kol... [...]

Przychodzi sprzątaczka na skargę do dyrektora k [...]

W świetlicy GS trwa spotkanie przedwyborcze. Ka... [...]

Siedzi se syneczek przi kałuży i pije ta woda.

W szkole pyto sie rechtór dzieci:
- Po czym [...]

Po wczasach we Francji wracają do Polski: Maszt... [...]

Spotkało sie roz dwóch górników.
- Zeflik... [...]

- Antek, jak myślisz co jest bardziej ciężkie ki [...]

Jeden chłop seblekoł sie i chcioł sie kąpać w Odrz [...]

Przyszli roz z powiotu tacy panowie i pytają go... [...]

Roz spotkały sie dwie furmanki. A byli ci chłopi z [...]

Jeden pastuch siedzioł se na łące. Patrzy se ta [...]

Antek i Francek poszli roz do restauracji. Zjedli, [...]

- Antek! Co ty tak źle wyglądosz?
- Człow [...]

Antek i Francek wybrali sie do fryzjera. Antek [...]