Witkiewicz Stanisław Ignacy, Wierzyński Kazimierz, Wańkowicz Melchior, Wyspiański Stanisław.

witkiewicz stanław ignacy co to jest

Biografie pisarzy i autorów na W

  • Kto to jest Oscar Wilde Biografia autor dramatów. Zwolennik nowatorskiej koncepcji sztuki i życia, których wartość oceniana jest wg kategorii estetycznych. Był bardzo zdolny
  • Kto to jest Aleksander Wat Biografia Pisarz, prozaik, tłumacz. Jeden z artystów polskiego futuryzmu. Studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracował z pismami
  • Kto to jest Wolter Biografia Arouet Znakomita osobowość epoki oświecenia. Pisarz,powieściopisarz, dziennikarz, dramaturg, prawnik,historyk, filozof. Był racjonalistą i
  • Kto to jest Rafał Wojaczek Biografia skandalista. Studiował polonistykę, ale studiów nie ukończył. Debiutował w 1965 w miesięczniku „literatura”. Jest autorem czterech
  • Kto to jest Stanisław Wyspiański Biografia rysownik, projektant, reformator teatru. Znakomity twórca młodopolski. Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a również
  • Kto to jest Melchior Wańkowicz Biografia wspomnień. Reportażysta,korespondent wojenny. Pochodził z rodz. ziemiańskiej mieszkającej na Kresach. Studiował w Krakowie edukacji
  • Kto to jest Kazimierz Wierzyński Biografia Wirstlein Pisarz, prozaik, tłumacz. Studiował filozofię, literaturę i historię. Był współzałożycielem ugrupowania Skamander, współtwórcą
  • Kto to jest Ignacy Stanisław Witkiewicz Biografia Kapen, M. z hr. O. Maciejowa Dramaturg, powieściopisarz, rysownik, teoretyk sztuki.Człowiek znakomity, o niepospolitej osobowości, od

Kim był? Co zrobił? Życiorys | Lista autorów, pisarzy

Kto to jest? Kim był, kim była? Biografia pisarza. Słownik życiorysów pisarzy.

Definicja Witkiewicz Stanisław Ignacy, Wierzyński Kazimierz, Wańkowicz Melchior, Wyspiański Stanisław, Wojaczek Rafał, Wolter, Wat Aleksander, Wilde Oscar co to znaczy.

Słownik Witkiewicz Stanisław Ignacy, Wierzyński Kazimierz co to jest.