Naborowski Daniel, Naruszewicz Adam, Nabokov Vladimir, Niemcewicz Julian Ursyn.

naborowski daniel naruszewicz co to jest

Biografie pisarzy i autorów na N

  • Kto to jest Ursyn Julian Niemcewicz Biografia dramatopisarz, powieściopisarz,działacz polityczny i socjalny. Pochodził ze średniozamożnej rodziny szlacheckiej o tradycjach
  • Kto to jest Vladimir Nabokov Biografia Powieściopisarz amerykański pochodzenia rosyjskiego, autor opowiadań, pisarz, tłumacz. Pochodził z arystokratycznej rodziny. Wykształcenie
  • Kto to jest Adam Naruszewicz Biografia Pochodził ze zubożałej rodziny magnackiej. Studiował w akademii w Wilnie,a później w Lyonie. Był członkiem zakonu jezuitów. Należał do
  • Kto to jest Daniel Naborowski Biografia Pochodził z niezamożnej rodziny, ale zyskał wszechstronne wykształcenie. Studiował na kilku uniwersytetach: w Wittenberdze, Bazylei

Kim był? Co zrobił? Życiorys | Lista autorów, pisarzy

Kto to jest? Kim był, kim była? Biografia pisarza. Słownik życiorysów pisarzy.

Definicja Naborowski Daniel, Naruszewicz Adam, Nabokov Vladimir, Niemcewicz Julian Ursyn co to znaczy.

Słownik Naborowski Daniel, Naruszewicz Adam, Nabokov Vladimir co to jest.