Biografie pisarzy i autorów na H

  • Kto to jest Askry Z Hezjod Biografia okolicy Homera pisarz grecki,najprawdopodobniej tworzący przedtem niż autor Iliady i Odysei. Hezjod był synem kupca-armatora, który
  • Kto to jest Hermann Hesse Biografia Niemiecki poeta, laureat literackiej Nagrody Nobla z 1946. Rozpoczął studia teologiczne na uczelni protestanckiej, lecz przerwał je na
  • Kto to jest Horacy Biografia Był synem wyzwoleńca.dostał staranne i wszechstronne wykształcenie– studiował w Grecji i Rzymie, między innymi filozofię. Był zwolennikiem
  • Kto to jest Ernest Hemingway Biografia literackiej Nagrody Nobla z 1954. Hemingway był synem śpiewaczki operowej i lekarza. Tata zaszczepił mu sportowe pasje – Hemingway
  • Kto to jest Homer Biografia postać owiana jest legendą. Najstarszy znany z imienia twórca europejski. Najprawdopodobniej był ślepym wędrownym śpiewakiem (aojdem
  • Kto to jest Bohumil Hrabal Biografia urodzony w Brnie na Morawach. W 1919 przeniósł się z matką i ojczymem do Nymburka, gdzie pracował jako administrator browaru. Przyszły
  • Kto to jest Marie Victor Hugo Biografia francuskiego romantyzmu, poeta, pisarz, dramaturg. Victor Hugo był zaangażowany politycznie – popierał rewolucję1830, która obaliła
  • Kto to jest Marek Hłasko Biografia skandalisty i buntownika. Był synem adwokata i studentki romanistyki, aczkolwiek sam twierdził, iż jest synem strażaka i praczki. Marek
  • Kto to jest Zbigniew Herbert Biografia dramatopisarz, eseista, związany z nurtem neoklasycyzmu. Urodzony we Lwowie,w momencie wojny zdał maturę i zaczął studia polonistyczne na
  • Kto to jest Gustaw Grudziński Herling Biografia literacki, tłumacz. Urodził się w Kielcach. W czasach gimnazjum sympatyzował z komunizmem. Od 1937 studiował polonistykę na Uniwersytecie

Lista autorów, pisarzy

Kto to jest? Kim był, kim była?

Definicja Herling-Grudziński Gustaw, Herbert Zbigniew, Hłasko Marek, Hugo Victor Marie, Hrabal Bohumil, Homer, Hemingway Ernest, Horacy, Hesse Hermann, Hezjod Z Askry biografia.

Co to jest Herling-Grudziński Gustaw, Herbert Zbigniew, Hłasko Marek wyjaśnienie.